Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] CoRoT-tól a PLATO-ig és azon túl: az élet keresése az Univerzumban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] CoRoT-tól a PLATO-ig és azon túl: az élet keresése az Univerzumban


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, leonidak AT mcse.hu
  • Subject: [Fizinfo] CoRoT-tól a PLATO-ig és azon túl: az élet keresése az Univerzumban
  • Date: Mon, 23 Mar 2020 18:40:33 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=tepi.hu
  • Mail-reply-to: level AT tepi.hu

http://www.galileowebcast.hu

Következő élő közvetítésünk március 23-án, hétfőn 20 órától:
Csizmadia Szilárd: CoRoT-tól a PLATO-ig és azon túl: az élet keresése az Univerzumban
(VCSE Virtuális Klub)

A 2019. fizikai Nobel-díj egyik felét az első exobolygók felfedezéséért adták. Az előadásban áttekintjük az exobolygók kutatásának múltját, jelenét, jövőjét, különös tekintettel az európai projektekre, amiben az előadó ilyen vagy olyan szinten benne volt/lesz. Az előadásban az Univerzumbeli élet keresésének módjait, céljait, eszközeit is áttekintjük. Megpróbáljuk számba venni, hogy a 2040-ig tervezett új csillagászati eszközökkel hogyan lehet életet keresni és megfelelőek-e ezek az eszkjözök erre a célra? Ha igen, miért és hogyan? Ha nem, mi más kellene?

A VCSK a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület (nagyjából) havi virtuális összejövetele, előadásokkal, hírekkel, aktualitásokkal.

Attachment: live_20200323.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] CoRoT-tól a PLATO-ig és azon túl: az élet keresése az Univerzumban, Tepliczky István, 03/23/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page