Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ricz Sándor gyászjelentés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ricz Sándor gyászjelentés


Chronological Thread 
  • From: listaadmin <listsadm AT lists.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ricz Sándor gyászjelentés
  • Date: Fri, 29 Nov 2019 14:02:32 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=lists.kfki.hu

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Ricz Sándor, az Atomki tudományos
főmunkatársa 2019. november 23-án hajnalban, 68 éves korában, rövid,
súlyos betegség után elhunyt. Kiemelkedő eredményeket ért el az ion-atom
ütközési folyamatok és a fotoionizáció kutatójaként. Eszközfejlesztőként
is nemzetközi hírnévre tett szert. Az általa kifejlesztett
elektronspektrométerek több nagy európai kutatóközpontban működnek.
Kutatói pályája során nagy figyelmet fordított a fiatal kutatói
nemzedékek nevelésére. Szabad ember volt, kutatói habitusával,
igényességével, emberségével sokszor, sokunknak példát mutatott.
Egyénisége és munkássága irányadó a jövő generáció számára. Emlékét
szívünkben őrizzük.
https://atomki.hu/events/view/486
Temetése 2019. december 6-án 13:00 órakor, Nyíregyházán lesz (Északi
Temető, Korányi úti ravatalozó).

Köszönettel és üdvözlettel

Dombrádi Zsolt
--
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
| |
|Zs. Dombrádi, D.Sc. |
|director |
| |
|ATOMKI |
|Institute of Nuclear Research |
| |
|Mail: H-4001 Debrecen, P.O. Box 51. Hungary |
|Fax: ++36-52-416181 |
|Tel: ++36-52-509260 |
|__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __|

Üdvözlettel/Sincerely/MfG:
E-mail: listsadm AT lists.kfki.hu

  • [Fizinfo] Ricz Sándor gyászjelentés, listaadmin, 11/29/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page