Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pál Lénárdra emlékezve

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pál Lénárdra emlékezve


Chronological Thread 
  • From: Dezso HORVATH <horvath.dezso AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Pál Lénárdra emlékezve
  • Date: Sun, 27 Oct 2019 11:44:57 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

Tisztelt Kollégák!

Pál Lénárd hosszú pályafutásom egyik legérdekesebb és legértékesebb professzora volt. A hatvanas években atomfizikára oktatott bennünket az ELTÉ-n: előadásai mindig világosak és igencsak gondolatébresztőek voltak, bár a vizsgáira való felkészülés komoly erőfeszítést igényelt. Az intézeti szemináriumokon ott volt és hozzászólt: vette ugyanis a fáradságot, és felkészült a témákból.

Egyike volt annak a két igazgatómnak (a másik Erich Vogt volt Vancouverben), akit komolyan érdekelt, mit csinálnak a kutatói. Késő este gyakran körbe járt a KFKI-ban, és ahol világos laborablakot látott, benyitott és megkérdezte, mit csinálnak. Egyik éjjel Kajcsos Zsolttal kettesben egy pozitron-szögkorrelációs méréshez építettünk berendezést, amikor Pál Lénárd betoppant és kifaggatott bennünket, mit csinálunk. Őszinte meglepetésünkre azt tanácsolta, vegyük fontolóra a pozitronannihilációs Doppler-spektroszkópiát, mint szintén fontos, hasonló módszert, tehát ismerte ezt az akkor még gyerekcipőben járó témát. Valóban felmerült a Doppler-módszer, de az anyagiak hiánya miatt a szögkorreláció mellett döntöttünk.

Kiváló egyetemi oktató és fizikus volt (pedig eredetileg vegyészként diplomázott), emlékezzünk rá tisztelettel.

Horváth Dezső

  • [Fizinfo] Pál Lénárdra emlékezve, Dezso HORVATH, 10/27/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page