Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Pál Lénárd

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Pál Lénárd


Chronological Thread 
  • From: Imre Pazsit <imre AT chalmers.se>
  • To: "Fizinfo AT lists.kfki.hu" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Pál Lénárd
  • Date: Fri, 25 Oct 2019 15:35:05 +0000
  • Accept-language: en-GB, sv-SE, en-US

Kedves Kollégák!

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Pál Lénárd Kossuth-díjas akadémikus, a
KFKI korábbi főigazgatója, az MTA volt fôtitkára és számos egyéb tudományos
és állami tisztség betöltôje, nagyszámú hazai és nemzetközi díj és kitüntetés
tulajdonosa, 2019 október 21-én, életének 94. évében békében eltávozott.
Végakarata szerint, búcsúztatása szűk családi körben fog történni.

A gyászoló család nevében, szomorúsággal
Pázsit Imre


Sent from Imre’s iPhone XS

  • [Fizinfo] Elhunyt Pál Lénárd, Imre Pazsit, 10/25/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page