Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Matematikai statisztika a meteorológiában - délután 5 órától

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Matematikai statisztika a meteorológiában - délután 5 órától


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: Észlelő amatőrcsillagászok fóruma <leonidak AT mcse.hu>, FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Matematikai statisztika a meteorológiában - délután 5 órától
  • Date: Wed, 16 Oct 2019 12:00:02 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=tepi.hu

http://www.galileowebcast.hu

Következő élő közvetítésünk október 16-án, szerdán 17 órától:
Izsák Beatrix éghajlati szakértő:
Matematikai statisztika a meteorológiában
(OMSZ - Csopa Meteorológiai Estek)

Meteorológiai adatsorok elemzésével folyamatosan nyomon követhetjük hazánk éghajlatát. A XIX. század második felében kezdődtek a rendszeres mérések, megfigyelések. A mérőállomások száma és a mérések gyakorisága is jelentősen megnőtt azóta, különösen az utóbbi évtizedekben. Ezen adatsorok vizsgálata elképzelhetetlen a matematikai statisztika eszközei nélkül. Az éghajlatra és változására vonatkozó alapvető információt a meteorológiai adatok hordozzák, lényegében ezek játsszák a statisztikai minta szerepét a vizsgálatok során.

A klasszikus klimatológiában alapvetően az elemi statisztikákat számítjuk, a statisztikus klimatológia viszont fejlettebb matematikai statisztikai eljárásokat alkalmaz. Emellett, különösen az éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatokhoz szükség volt új elméleteket és módszereket kidolgozni, ilyen például a homogenizálás. Elmondhatjuk tehát, hogy a változó éghajlat miatt a statisztikus klimatológia feladata bővült és bonyolultabbá vált.

Az éghajlatváltozás vizsgálatához hosszú, jó minőségű, ellenőrzött, térben és időben egyaránt reprezentatív adatsorok szükségesek. Az adathibák kiszűrése az első lépés. Mivel a változó mérési körülmények, például állomás áthelyezés, a mérési idő megváltozása vagy műszercsere inhomogenitást, vagyis indokolatlan törést eredményezhetnek, szükség van az adatsorok homogenizálására, hogy valóban az éghajlatváltozást tudjuk detektálni. Ahhoz pedig, hogy térben is reprezentatív adatsorokat állítsunk elő, kifejezetten meteorológiai elemek interpolációjához kifejlesztett programrendszert célszerű használni.

Attachment: live_20191016.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Matematikai statisztika a meteorológiában - délután 5 órától, Tepliczky István, 10/16/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page