Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, jún. 13 - Zalka Dóra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, jún. 13 - Zalka Dóra


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, jún. 13 - Zalka Dóra
  • Date: Sat, 8 Jun 2019 06:26:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI Szeminárium

Elektrokémiai leválasztás: egy sokrétű technika néhány modern anyagtudományi alkalmazása

Zalka Dóra
MTA Wigner FK SZFI

2019. június. 13, csütörtök, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Az elektrokémia ígéretes lehetőségeket nyújt különböző tulajdonságú és felhasználhatóságú anyagok tervezésére. Példa erre a polimer-átmenetifémoxid kompozitok anyagcsoportja, megújuló energiaforrások kapcsán hatékonyabb energiatároló rendszerek létrehozásánál, elektromos járművekben felhasználható kondenzátorok tervezésében, vagy környezetkímélőbb, olcsóbb eljárásokban katalizátorok kialakításához. Másik példa a mágneses-nem mágneses multirétegek anyagcsoportja, amik - óriás mágneses ellenállásuk miatt - a spintronikában játszhatnak meghatározó szerepet.

Előadásom első felében a poli(3,4-etiléndioxitiofén) (PEDOT) és a mangán-oxidok (MnOx) alkotta kompozitokhoz kapcsolódó eredményeimet mutatom be. A PEDOT és a MnOx elektrokémiai rendszerekben való viselkedésének tanulmányozása virágzó téma, mert számos fontos alkalmazási területe van ezeknek az anyagoknak. A PEDOT/MnOx kompozitokkal módosított elektródok alkalmazhatóak pszeudokapacitásként, de mint oxigén redukciós katalizátorok is, a Pt alapú katalizátorok jóval olcsóbb, ígéretes alternatívájaként. Azonban ezeknek az anyagoknak a stabilitása még mindig nyitott kérdés. Kifejlesztettem egy új elektrokémiai leválasztó fürdőt és együttleválasztási technikát, amellyel stabil kompozit anyagot kaptam. Ezt megvizsgáltam, elektrokémiai, és pásztázó elektronmikroszkópos módszerekkel, a stabilitás kérdését megválaszoló és alkalmazhatóság irányába mutató vizsgálatokat is végeztem rajta.

Előadásom második felében bemutatom, hogyan állítottam elő elektrokémiai optimálási eljárásokat felhasználva FeCo/Cu multiréteges szerkezeteket. Ezek teljes körű szerkezeti és összetételi jellemzése mellett, magnetotranszport tulajdonságaikat is vizsgáltam. Ezen anyagtípus felhasználható lehet a későbbiekben mágneses-nem mágneses szegmensekből felépülő nanohuzalok és magnonikus kristályok létrehozásához.

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, jún. 13 - Zalka Dóra, Szeminárium koordinátor, 06/08/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page