Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] hulladék kutatás-fejlesztés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] hulladék kutatás-fejlesztés


Chronological Thread 
  • From: Balogh Judit <baloghj AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] hulladék kutatás-fejlesztés
  • Date: Thu, 30 May 2019 08:40:38 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

Tisztelt FIZINFO-t olvasók!

Továbbítom az ADF fórumnak küldött levelem:

Szívesen támogatom a június 2. vasárnap 14:00-18:00-ig tartó felvonulást, de egyúttal lenne egy javaslatom is.

A felvonulásnak nem csak az MTA-t érintő tervezett átalakítások elleni tiltakozásról kéne szólnia. Minden eddigi tiltakozás azért fulladt kudarcba, mert nem alakult ki széles körű szolidaritás. Véleményem szerint az Akadémia vezetése és a közvéleményt elérő különböző fórumai komoly hibát követtek el a múltban, amikor nem tiltakoztak vagy nem elég hangosan tiltakoztak és nem hírdettek szolidaritási akciókat mialatt az alap és középszintű oktatásban történt alapvető rombolás és a pedagógusok tüntettek vagy amikor az egyetemi rendszert alakították át az egyetemeket károsan érintő módon. A CEU ügyében sem történt nagyobb figyelemet felkeltő kiállás. A vasárnapi megmozdulásnak csak akkor lehet sikere ha legalább ezek a szereplők felismerik egymásrautaltságukat és közös érdekeiket. *Javaslom a kapcsolat felvételét a pedagógusok szakszervezeteivel, valamint az egyetemi oktatók és a diákság szervezeteivel közös követelések megfogalmazása és közös megmozdulás céljából. A pedagógusok sztrájkkísérlete most fulladt kudarcba és a CEU ügye sem látszik rendeződni a német mentőöv által. Talán még nem késő összefogni!*

Csak a kutatást érintő ügyeket tekintve ezen a fórumon még a törvénytervezet egy különösen "tréfás" pontjára hívnám fel a figyelmet!

13. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik
*- a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságot és a főtevékenységként kutatás-fejlesztési tevékenységet végző közhasznú nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -*, csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést, és csak olyan nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, amelyben többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik.”


Üdvözlettel,

Balogh Judit

MTA WIGNER FK

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page