Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki hírek: Az atommag imbolygó forgása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki hírek: Az atommag imbolygó forgása


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki hírek: Az atommag imbolygó forgása
  • Date: Tue, 23 Apr 2019 15:35:06 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az atommag imbolygó forgása: új eredmények az atommagok alakjának és
forgásának vizsgálatában

Egy nemzetközi kutatócsoport az MTA Atomki kutatóinak vezetésével kimutatta
az atommag eddig kevéssé ismert, úgynevezett imbolygó forgását egy újabb
atommagban. Az eredmények megerősítik azt az elméleti előrejelzést, hogy az
imbolygó forgás univerzális jelenség a háromtengelyű ellipszoid alakú
atommagok esetén.

A legújabb atommagelméletek szerint bizonyos neutronszám- és
protonszám-tartományba tartozó atommagok alakja nem forgási ellipszoid, hanem
háromtengelyű ellipszoid. Az ilyen atommagok egy bonyolultabb forgást is
végezhetnek: gyorsan forognak az egyik főtengely körül, és ez a
forgástengelyük lassabban körbefordul a térben állandó perdületvektor körül.
Ez némileg hasonló a Föld forgástengelyének elfordulásához az
állócsillagokhoz képest. Egy jobban megfigyelhető, némiképp hasonló példa,
amikor a felhúzott búgócsiga vagy a pörgettyű a forgástengelye körül forog,
közben pedig maga a forgástengely is lassan mozog körbe-körbe.

Egy nemzetközi kutatócsoport az MTA Atomki kutatóinak vezetésével vizsgálta a
105-ös tömegszámú, azaz 46 protont és 59 neutront tartalmazó
palládium-atommag forgását. Kísérletileg meghatározták a gerjesztett
állapotok azon új csoportját, amely az imbolygó forgáshoz tartozhat, valamint
az ezen állapotok bomlásából származó gamma-sugárzások tulajdonságait. A
kísérletben a franciaországi IReS kutatóintézet részecskegyorsítóját és a
nemzetközi együttműködésben létrehozott EUROBALL gamma-detektorrendszert,
valamint a DIAMANT töltöttrészecske-detektort használták. Ez utóbbinak a
kifejlesztésében az MTA Atomki kutatói szintén vezető szerepet játszottak.


Atomki hírek: http://atomki.hu/events/view/437


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki hírek: Az atommag imbolygó forgása, Király Beáta, 04/23/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page