Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019.


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019.
  • Date: Fri, 8 Mar 2019 11:48:13 +0100
  • Authentication-results: iprev=notverified ip=149.200.47.134; spf=notverified client-ip=149.200.47.134 smtp.mailfrom=elft AT elft.hu; dkim=notverified (), header.i=; dmarc=notverified
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Kedves Kollégák!

A hagyományokat folytatva ez év augusztusában ‒ 21. és 24. között ‒ rendezi
meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a magyar fizikusok és a fizikatanárok
legnagyobb, háromévenként szervezett hazai találkozóját, a

Magyar Fizikus Vándorgyűlést.

A találkozó helyszíne Sopron, a Soproni Egyetemnek a Lővérekben fekvő
kampusza. Sopron nemcsak szubalpin klímájáról és látnivalóiról nevezetes,
hanem iskoláiról és a fizika történetében játszott szerepéről is. A soproni
líceum diákja volt Mikola Sándor, Rátz László és Vermes Miklós. A soproni
egyetem jogelődjének, a selmecbányai akadémiának volt a tanára Christian
Doppler, Simonyi Károly pedig Sopronban építette meg első
részecskegyorsítóját.

A plenáris és a szekciókban elhangzó előadásokban, valamint a kiállított
posztereken első kézből tájékozódhat az itthon és külföldön dolgozó magyar
fizikusok elmúlt három évben elért kiemelkedő kutatási eredményeiről.

A magyar fizikus közösség számára különösen fontos, hogy ebben az évben
emlékezünk meg Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójáról. A Vándorgyűlésen
is hangsúlyosan fog megjelenni Eötvös munkásságának aktualitása.

További információ található a Fizikus Vándorgyűlés
http://elft.hu/fizikusvandorgyules/ címen megnyíló honlapján.

Kérem, már most jegyezze elő naptárában az augusztus 21. és 24. közötti
időpontot, és regisztráljon a Vándorgyűlés honlapján, a JELENTKEZÉS
menüpontban.

Üdvözlettel:

Sólyom Jenő  • [Fizinfo] Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019., Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 03/08/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page