Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2019. 03. 07.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2019. 03. 07.


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2019. 03. 07.
  • Date: Sat, 02 Mar 2019 15:31:04 +0100

Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Dr. Földes István,
Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet,
Plazmafizikai Osztály.

Cím:
Magas harmonikusok és spektrális interferometria, izolált attoszekundumos impulzusok szilárdtest lézerplazmából
Időpont: 2019. 03. 07 (csütörtök), 14-15 h
Helyszín: SZTE TTIK, Fröhlich Pál tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
Ultraintenzív lézerimpulzusok kölcsönhatása anyaggal új utat nyitott a legrövidebb fényimpulzusok keltésében, ami manapság az attoszekundumos tartományt jelenti. A szilárdtestek ionizált felülete, amit plazmatükörnek is nevezhetünk, reményteljes eszköz lehet az attoszekudumos források potenciáljának növelésében mind a fotonenergia, mind a fotonszám és időtartam tekintetében relativisztikus lézerintenzitások alkalmazásakor. Bár az izolált attoszekundumos impulzusok létrehozása, és a kapcsolódó kölcsönhatások megértése alapvető lépés az ilyen források létrehozásához, mindezidáig nem demonstrálták ezeket. Itt demonstrálunk a lézerimpulzus hullámformájától függő harmonikuskeltést az extrém ultraibolya tartományban, amely alátámasztja az izolált attoszekundumos impulzusok létrehozását, valamint spektrális interferometriát alkalmazunk a relativisztikus keltési mechanizmus megértéséhez. A mért spektrumok ezen új interpretációja megmutatja az attoszekundumos impulzusok térbeli és időbeli tulajdonságait, úgy mint az attoszekundumos impulzusok közötti fáziskülönbséget, valamint a plazmafelület lézertérben való mozgását a kölcsönhatás ideje alatt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminárium-koordinátor

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2019. 03. 07., mcsete, 03/02/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page