Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium: Hasadványnyom-módszer /2019-03-07

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium: Hasadványnyom-módszer /2019-03-07


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium: Hasadványnyom-módszer /2019-03-07
  • Date: Fri, 1 Mar 2019 14:34:57 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu
  • Importance: high

Atomki szeminárium:
Fission-track dating: The stone axe of geochronology
(Hasadványnyom-módszer: A kormeghatározás kőbaltája)
Előadó: Arató Róbert (MTA Atomki)

Időpont: 2019-03-07 csütörtök 11:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Egyéb: Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Megjegyzés:
Az előadás angolul hangzik el, tekintettel az előadáson résztvevő külföldi
kollégákra.

Kivonat:
A hasadványnyomok urántartalmú szilárd anyagokban (pl. ásványokban)
általánosan előforduló, 10-20 µm hosszúságú, vonalszerű rácshibák. Képződésük
az urán (elsősorban 238U) spontán maghasadásának eredménye, számuk pedig az
eltelt idő és az uránkoncentráció függvénye. A nyomok kémiai maratással
optikai mikroszkóp számára is láthatóvá tehetőek, ami lehetővé teszi azok
számolását (általában manuálisan) és ezáltal a kormeghatározást. A
nyomsűrűség és a nyomhosszúság-eloszlás számos geológiai folyamat datálását
tette lehetővé az elmúlt évtizedekben: vulkánkitörések, hegységek
kiemelkedése, kőolaj/földgázképződés, stb. A módszer helyessége azonban az
utóbbi években többször is megkérdőjeleződött. Ez szükségessé teheti a
módszer továbbfejlesztését, felhasználva a modern analitika vívmányait.

Egyéb információ:
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor. A közvetlenül
doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett fiatalok
szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki szeminárium: Hasadványnyom-módszer /2019-03-07, Király Beáta, 03/01/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page