Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Ma du. 6 órától kezdődik Dávid Gyula kozmológiai sorozata!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Ma du. 6 órától kezdődik Dávid Gyula kozmológiai sorozata!


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: Észlelő amatőrcsillagászok fóruma <leonidak AT mcse.hu>, FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ma du. 6 órától kezdődik Dávid Gyula kozmológiai sorozata!
  • Date: Mon, 18 Feb 2019 14:24:21 +0100


http://www.galileowebcast.hu
vagy
https://www.facebook.com/galileowebcast/videos/1158189224355317/


Következő élő közvetítésünk február 18-án, hétfőn 18 órától - és utána hetente hétfőnként:
Dávid Gyula: A lakható Világgyegyetem - ismeretterjesztő előadásorozat

A mai részben:

1. Bevezetés. A világ struktúrái. Susztermatek.


Az előadássorozat a XX. század természettudományának egyik legnagyobb horderejű felfedezésével foglalkozik, amely kapcsolatot mutatott ki a Világegyetem tulajdonságait meghatározó alapvető fizikai törvények és állandók, valamint az ember (illetve más élő- és értelmes lények) puszta létezése között.

Az első előadásokon megmutatjuk, hogy a fizika ezredvégi - ezred eleji állapotában néhány egyszerű fizikai alapelv és néhány természeti állandó ismeretében legalábbis nagyságrendileg megbecsülhetjük az Univerzumban általánosan előforduló objektumok jellemző méreteit és jónéhány fontos fizikai tulajdonságát (atomok mérete és energiája, a szilárd testek sűrűsége, az élőlények mérete, a hegyek magassága, bolygók és csillagok tömege, a csillagok fényessége és élettartama, a galaxisok tömege stb).

Ezután megvizsgáluk, mi történne, ha az alapvető fizikai állandók értékét kicsit megváltoztatnánk. A természetes várakozással szemben a Világegyetem és az objektumok tulajdonságai "nem analitikus" függvényei a paramétereknek - kis változtatás is minőségileg más Univerzumhoz vezetne, mi több, az így létrejövő "alternatív" Univerzumok nagy része alkalmatlan lenne az (általunk bármilyen formában elképzelhető) életre.

Ennek a nagy horderejű következtetésnek a levonásához nem elegendő az objektumok "sztatikus" tulajdonságainak tanulmányozása - "dinamikus", az objektumok keletkezését, történetét is figyelembe vevő vizsgálatokra van szükség. Ehhez természetes keretet szolgáltat a Nagy Bumm kozmológiája.

A sorozat utolsó előadásain megvizsgáljuk az Univerzum speciálisan "lakható" voltára vezető következtetések természettudományos és filozófiai interpretációit, magyarázat-kísérleteit, a "lakható világ elvének" (más néven "antropikus elv") különböző verzióit, és viszonyukat a természettudományos megismerés szokásos módszereihez.

Hely: ELTE TTK északi tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) - 0.83 (Eötvös) terem
Időpont: hétfőnként 18-20 óra (2019.02.18-05.13.)
Szükséges előismeret: általános természettudományi műveltség.
Matek: hatványozás, logaritmus, differenciálás

Ajánlott irodalom:

- P. C. Davies: The Accidental Universe. Cambridge Univ. Press, 1982
- Székely László: Az emberarcú kozmosz. Áron Kiadó, 1997
- Lukács Béla - Paál György: A világ szerkezeti állandói. In: Csillagászati Évkönyv 1982.
- M. J. Rees: Csak hat szám... Vince Kiadó, 2000
- P. C. Davies: A megbundázott Világegyetem. Akkord Kiadó, 2008
- A. S. Eddington: A természettudomány új útjai. Franklin, 1936
- DGy: A lakható Világegyetem. Természet Világa, 1990/7
- Tervezett program (a pontos betartásáért nem vállalok garanciát):

Az előadás helyszíne: az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), az Eötvös teremben (földszint 0.83 terem). A teremhez további bejárati lehetőség: az 1. emelet 1.67-es vagy 1.68-as ajtón.


  • [Fizinfo] Ma du. 6 órától kezdődik Dávid Gyula kozmológiai sorozata!, Tepliczky István, 02/18/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page