Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: Személyes meghívás könyvbemutatóra 2019 feb 27 (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Fwd: Személyes meghívás könyvbemutatóra 2019 feb 27 (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Dezso HORVATH <horvath.dezso AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: Személyes meghívás könyvbemutatóra 2019 feb 27 (fwd)
  • Date: Mon, 11 Feb 2019 11:20:35 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

Tisztelt Kollégák!

Mellékelten és alant továbbítom Hargittai István meghívóját legújabb tudománytörténeti könyvük bemutatójára. István és Magdolna könyveiket jelentős részben fizikusoknak szentelik, és bemutató előadásaik önmagukban, a könyvektől függetlenül is rendkívül érdekesek. Különös aktualitást ad a könyvnek a levélnek az Orosz Tudományos Akadémiára vonatkozó mondata.

Üdvözlettel: Horváth Dezső

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 11 Feb 2019 10:36:02 +0100
From: Istvan Hargittai <istvan.hargittai AT gmail.com>
To: Hargittai Istvan <istvan.hargittai AT gmail.com>
Subject: Fwd: Személyes meghívás könyvbemutatóra 2019 feb 27

Kedves Barátunk:

Mellékelek egy meghívót február 27-i (szerda) könyvbemutatónkra, amely du. 4
órakor kezdődik és az MTA Könyvtár Arany János utca
1. szám alatti székháza második emeleti konferenciatermében tartjuk.

A Moszkvai séták a tudomány körül című könyv bemutatására Dalos Györgyöt és
Domokos Gábort kértük fel. Dalos György Berlinben
élő magyar író, színes egyéniség, Domokos Gábor arról is ismert, hogy ő a
híres Gömböc feltalálója.

Rajtuk kívül Magdi is és én is beszélünk majd a könyvről, vetített képes
bemutatással.

A Moszkvai séták a harmadik a sorban a Budapesti séták és a New York-i séták
után. A könyvben mintegy 750 fénykép illusztrálja a
tudósoknak tisztelgő moszkvai emlékműveket. Szó van benne azokról az
elpusztított vagy elfeledett tudósokról is, akiknek nem
állítottak emlékművet. Olyan vonatkozások is szerepelnek a könyvben, amelyek
számunkra ma még időszerűbbek, mint egy-két éve,
amikor papírra vetettük őket. Ilyen például az a drasztikus változás, amelyen
az elmúlt években az Orosz Tudományos Akadémia
kényszerült átmenni.

Sok címzettnek megy ki ez a személyes invitálás és előfordulhat, hogy olyan
névre is, amely véletlenül került a címeink közé és
nem kérne belőle. Ilyen esetben elnézést kérünk. De sok érdeklődő hiányozhat
is a címzettek közül, ezért barátainkat arra
kérjük, hogy továbbítsák ezt a meghívást olyanoknak, akiről feltételezhetik,
hogy érdekelheti őket ez a könyvbemutató.

Köszönjük.

Magdi nevében is, barátsággal,

István

PS A mellékelt meghívó kéri a résztvenni szándékozóktól, hogy jelezzenek
vissza a megadott e-mailre. Természetesen, mindenkit
szívesen látunk, azokat is, akik valamilyen oknál fogva elmulasztották a
visszajelzést.

Attachment: Meghivo-Moszkvai-setak-bemutato-2019-02-27.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Fwd: Személyes meghívás könyvbemutatóra 2019 feb 27 (fwd), Dezso HORVATH, 02/11/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page