Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gyulai Zoltán Emlékülés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gyulai Zoltán Emlékülés


Chronological Thread 
  • From: László, Kovács <kovacs.laszlo AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gyulai Zoltán Emlékülés
  • Date: Tue, 30 Oct 2018 16:24:09 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

*Magyar Tudomány Ünnepe, Gyulai Zoltán (1887-1968) Emlékülés*

*2018. november 15. csütörtök, 9.00-13.00 óra *

MTA Wigner FK, 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.

Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 1. épület, tanácsterem

Sólyom Jenő Megnyitó

Rátkai László (Wigner)Dendritek a centrifugában

Csonka Szabolcs (BME)Yu-Shiba-Rusinov szupravezető kötött állapot nemlokális detektálása

Lengyel Krisztián (Wigner) OH^- ionok oxidkristályokban, avagy a kristályhibák érzékeny szondái

Mandula Gábor (Wigner) Szaturációs spektroszkópia ritkaföldfémionokkal adalékolt egykristályokon

Kávészünet kb. 10.30-kor

Kis Zsolt (Wigner)Összefonódott fotonpárok keltése BBO kristályban 850 nm környékén

Börzsönyi Tamás (Wigner) Monoklin bifenil kristályok irányított megszilárdulása

Tapasztó Levente (MFA) Kétdimenziós anyagok

Balázsi Katalin (MFA)Nanokompozit TiC alapú vékonyrétegek szerkezeti tulajdonságai a porlasztási paraméterek függvényében

Hartmann Ervin (Wigner)Emlékképek Gyulai Zoltánról


Minden érdeklődőt szeretettel  várunk!

--
D Sc László Kovács
Crystal Physics Department
Wigner Research Centre for Physics
Konkoly-Thege M. út 29-33.
1121 Budapest
Hungary
Phone: +36-1-3922588  • [Fizinfo] Gyulai Zoltán Emlékülés, László , Kovács, 10/30/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page