Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sat, 27 Oct 2018 12:05:39 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2018. október 31.
szerda, 11.00

Illés Erzsébet

MTA CSFK


"Kölcsönhatás a belső-magnetoszféra, az atmoszféra és
a hidroszféra között - ahogy azt a mesterséges holdak
mozgása mutatta."

Az űrkutatás megindulásával óriási fejlődésnek indul-
hatott a Föld környezetének megismerése. Az előadó
egyikeként annak a három kutatónak, aki 1958-ban az
MTA Csillagászati Kutató Intézetében a mesterséges
holdak mozgásának megfigyelésével indíthatta el a
magyar űrkutatást, saját élményeként ismertetheti az
előrehaladás lépéseit.
A mesterséges holdak a 200 km feletti légrétegekben
járva, és fékeződve azoknak ritka anyagában, majd ké-
sőbb mérve is annak sűrűségét, segítették megismerni
e rétegek tulajdonságait. A semleges légkör nagy sűrű-
ségváltozásról, és ezen keresztül a Nap-Föld fizikai
kapcsolatokról (ma úgy mondjuk, hogy űridőjárásról)
tett tanúbizonyságot.
Az előadás ezeknek a semleges légkört és az ionoszfé-
rát ért változásoknak néhány jelenségével (és eseten-
ként mindmáig keresett okaival) foglalkozik. Továbbá
azzal, hogy az előadó ezen kutatási élmények kapcsán
hogyan jutott el az összehasonlító planetológiához -
nemcsak a Naprendszer többi égitestje és a Föld vonat-
kozásában, hanem a bolygótestek, így a Föld, különböző
szférái közötti kölcsönhatások vonatkozásában is. Az
előadásban főleg a Föld belső-magnetoszférája, semleges
légköre és óceánja közötti kölcsönhatásokról lesz szó.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #



Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page