Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki hírek /A fizikusok célba veszik a sötét fotont

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki hírek /A fizikusok célba veszik a sötét fotont


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki hírek /A fizikusok célba veszik a sötét fotont
  • Date: Mon, 15 Oct 2018 23:12:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Olasz fizikusok egy új kísérletbe kezdenek, melynek célja olyan feltételezett
részecskék felkutatása, mint a sötét foton és egy lehetséges ötödik
kölcsönhatás hordozói. A PADME (Positron Annihilation into Dark Matter
Experiment – pozitron annihilációja a sötét anyagba) kísérlet, amelynek
helyszíne a Nemzeti Atommagfizikai Intézet (INFN) laboratóriuma a Rómán kívül
eső Frascatiban, egy vékony gyémánt céltárgyat fog szétrobbantani
nagyenergiájú pozitronokkal és regiszrálja az ütközésben létrejött új
egzotikus részecskék tömegét.

A Frascatiban lévő csoport elsősorban a sötét fotont, a közönséges foton
nehéz változatát veszi célba. A standard modell különböző kiterjesztései
által megjósolt részecske mind a sötét anyaggal, mind a közönséges anyaggal
kölcsönhat. Magát a sötét fotont azonban többnyire nem tekintik sötét
anyagnak, mivel viszonylag kicsi a tömege és feltételezhetően már a
Világegyetem történetének korábbi szakaszában elbomlott.

A sötét foton után más laboratóriumok kísérletei is kutatnak, mint a CERN
Genfben és a Jefferson Lab Virginiában (USA).

Raggi és kollégái július végén kezdik az adatgyűjtést és az év végéig
folytatják a kísérletet. Ezalatt főként pozitronokat használnak a lineáris
gyorsítóból kihozható maximum energiával (550 MeV), hogy felderítsék a
legszélesebb tömegtartományt, amelybe a sötét foton eshet (a legnagyobb tömeg
24 MeV). Azonban néhány hétig 283 MeV energián szándékoznak mérni, hogy
maximalizálják a 17 MeV tömegű részecskék keletkezését.

Ez éppen azon új részecske tömege, amely Krasznahorkay Attila és kollégái
állítása szerint létrejött 2015-ben az MTA Atomkiban berillium-8 radioaktív
bomlása közben. A magyar csoport lítium-7 céltárgyat bombázott protonokkal és
megfigyelte, hogy az ezutáni bomlásokban keletkező elektronok és pozitronok
szokatlan szögeloszlást mutatnak. Jonathan Feng és kollégái a California
Irvine Egyetemen kiszámították, hogy a részecske egy újfajta kölcsönhatás
közvetítő bozonja lehet.

A PADME kísérletben az MTA Atomki kutatói is részt vesznek.

http://www.atomki.mta.hu/events/view/400

--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki hírek /A fizikusok célba veszik a sötét fotont, Király Beáta, 10/15/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page