Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018


Chronological Thread 
  • From: Miklós Orosz <oroszm AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018
  • Date: Mon, 1 Oct 2018 13:05:32 +0200

Azt gondolom, hogy valami fizikai vagy matematikai állandó, csak szóhasználat kérdése.
Például a Pi, mint matematikai állandó, éppúgy fizikai állandó is. A kör kerületének és átmérőjének hányadosa. Ezek hosszúság dimenziójúak. A hosszúság a fizika egyik alapmennyisége, mértékegysége is van. Tehát a belőle származtatott Pi fizikai mennyiségnek is tekinthető.
Orosz Miklós


2018. 10. 01. 12:00 keltezéssel, fizinfo-request AT lists.kfki.hu írta:
fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018

Table of contents:

1. [Fizinfo] A finomszerkezeti allando matematikai konstans? - Attila Csoto
<csoto AT matrix.elte.hu>
2. [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma - tcsaba
<tcsaba AT eik.bme.hu>
3. [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz. - Zsolt Kovács
<kovacszs AT caesar.elte.hu>End of fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018
  • Re: [Fizinfo] fizinfo Digest Mon, 01 Oct 2018, Miklós Orosz, 10/01/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page