Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Árulás a tudomány ellen!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Árulás a tudomány ellen!


Chronological Thread 
  • From: Károly Ferenc Pál <kfpal AT atomki.mta.hu>
  • To: hartlein AT eik.bme.hu
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu, tanforum AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Árulás a tudomány ellen!
  • Date: Sat, 8 Sep 2018 21:15:00 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az ELTE a magyar nyelvű wikipédia következő szócikkében is előfordul:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parapszichológia

A szócikk utolsó mondata:
"Magyarországon az ELTE BTK <https://hu.wikipedia.org/wiki/ELTE_BTK>
Pszichológiai Intézete szervez féléves kurzusokat tudományos
parapszichológiáról, hogy minden évfolyamnak alkalma legyen ezzel a
területtel megismerkednie.""

Természetesen ha ennek is annyi az igazságtartalma, mint a következő
mondatnak:

"A parapszichológia kutatóinak tevékenységét a tudósok gyanakvással
fogadták, de többségükben elismerték tudománynak."

akkor nincs akkora gáz.

Pál Károly

On Sat, Sep 8, 2018 at 6:20 PM Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu> wrote:

> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Kedves Kollégák!
>
> A tudomány elleni árulásra hívnám fel a figyelmet! „*Keményebb fellépést
> sürget az MTA az álgyógyítók ellen*
> <https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c1957b65bd&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1611056927382197689&th=165b9fbd5d8c55b9&view=att&disp=emb&zw>”,
> evvel egy időben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), helyt ad a Magyar
> Homeopata Orvosi Egyesület rendezésében egy tanfolyamnak, a lágymányosi
> kampuszon:
>
> https://www.homeopata.hu/hu/tanfolyam/rajan-sankaran-budapesten
>
> Meg vagyok győződve, hogy nem oktató, vagy kutató ludas ebben! Szerintem
> tiltakozni kellene, hogy az ELTE épületein belül ne lehessen a tudományos
> világ által be nem fogadott sarlatán módszereket tanítani. Még akkor sem,
> ha az az egyetem semmilyen oktatási-kutatási tevékenységéhez nem
> kapcsolódik, és/vagy ebből az ELTE pénzbevételhez jut! Gyanítom, hogy az
> ELTE-n oktatók tekintélyes része nem tud erről a skandalumról.
>
> Härtlein Károly
> volt ELTE-s diák
> http://goliat.eik.bme.hu/~hartlein/
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> | fizinfo AT lists.kfki.hu |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | listsadm AT mail.kfki.hu |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
>
>
>
>
Title: Keményebb fellépést sürget az MTA az álgyógyítók ellen | MTA

Keményebb fellépést sürget az MTA az álgyógyítók ellen

Keményebb fellépést sürget az MTA az álgyógyítók ellen

  • 2018. augusztus 29.

Új állásfoglalást adott ki a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások címmel. Ebben leszögezik: elengedhetetlen, hogy a terápiás eredményeket a komplementer eljárások („alternatív medicina”) esetében is tudományos módszerekkel bizonyítsák. Az MTA orvosi osztálya sürgeti a komplementer eljárások jogi szabályozásának újragondolását. Az osztály javaslatait az Egészségügyi Tudományos Tanács is támogatja.

A „komplementer eljárások” kifejezés azokat a gyógyító és diagnosztikus eljárásokat foglalja össze, amelyek nem részei a hagyományos vagy konvencionális, nyugati orvostudománynak. (A komplementer eljárásokat nem konvencionális eljárásokként vagy alternatív medicinaként is említik.)

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 2018. június 20-án fogadta el legújabb állásfoglalását a témában. Az osztály kifogásolja, hogy míg a konvencionális orvoslásnál törvényes és társadalmi követelmény, hogy bizonyítsák működése hatékonyságát és biztonságosságát, addig a nem konvencionális eljárások ezalól mentesülnek. Az állásfoglalás szerint a komplementer eljárásoknak a jelenlegi törvényi háttér melletti alkalmazása egyet jelenthet a bizonyítékok nélküli gyógyászattal. Bizonyítékok nélküli gyógyászatot végezni pedig súlyos kockázatot jelenthet a betegek számára.

Mindezek alapján az MTA Orvosi Tudományok Osztálya alapvetően fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja, hogy az egyes nem konvencionális eljárások is csak akkor legyenek végezhetők, ha – a tudományos bizonyítások módszertanának alkalmazásával – az adott betegségre vagy kóros állapotra hatékonynak bizonyulnak, és semmilyen káros következménnyel nem járnak.

Az anyag részletesen kitér a jogi szabályozás jelenlegi hiányosságaira is. Az aktuális magyar jogszabályi háttér nem megnyugtató, ennek újragondolása, egységes jogi háttér kialakítása szükséges. A jogszabályban javasolt annak pontos meghatározása, hogy kik milyen végzettséggel milyen feltételek mellett és milyen területen alkalmazhatják az egyes komplementer eljárásokat. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy szinte valamennyi olyan eljárás, amely akár súlyosan veszélyeztető (pl. hashajtáson alapuló „méregtelenítési” terápiák), akár hatástalan (pl. homeopátia), esetleg a kuruzslás határait súrolja (pl. ezoterikus gyógymódok) a hatályos rendelet 1. sz. mellékletének értelmezése szerint jogilag szabályosnak számít.

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya javasolja továbbá, hogy az e területen folyó tevékenység megnevezésekor, illetve szabályozásakor – a félreértések elkerülése végett – az „alternatív medicina” helyett a „komplementer eljárások” elnevezést rögzítsék.

Az anyag ezután részletezi a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveit, majd még egyszer leszögezi, hogy bizonyítékok nélküli gyógyászatot végezni súlyos kockázatot jelenthet a betegek számára. Az osztály egyetért az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) véleményével, mely szerint a homeopátia esetében nincs evidencia arra, hogy a homeopátia a placebónál hatékonyabb terápia lenne. Ennek alapján a homeopátia nem tekinthető a komplementer medicina részének. Az állásfoglalás javasolja a komplementer eljárások mielőbbi – a tényeken alapuló orvoslás szabályait figyelembe vevő – jogi szabályozását.

A teljes állásfoglalás elolvasható itt, és letölthető pdf-ben.

PNG image

PNG image
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page