Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-26 csütörtök 11:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-26 csütörtök 11:00


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-26 csütörtök 11:00
  • Date: Wed, 25 Apr 2018 10:11:43 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Szeminárium: A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus
modellezése
Előadó: LÁSZLÓ Elemér (MTA Atomki)

Időpont: 2018-04-26 csütörtök 11:00
Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)

Kivonat
Az emberi tevékenység következtében a legsűrűbben lakott városi területek
hőmérsékleti viszonyai a természetes környezethez képest jelentősen
különböznek. Azért választottam a város vizsgálatát, mert a végbemenő
módosulások befolyásolják az emberek életét. Az urbánus területen élők nagy
része a városi határrétegnek a felszín és a tetők átlagos szintje között
elhelyezkedő úgynevezett városi tetőszint rétegében tölti az idejének nagyobb
részét, így ez az egészségükre jelentős hatást gyakorol. Az emberi
komfortérzeten túl a kialakult hőmérsékleti többlet befolyásolja az
energiaszükségletet, amely kapcsolatban van a melegebb szezonban a
hűtésigénnyel, míg a hidegebb félévben a fűtési szükséglettel, továbbá a
városban meghatározza a biodiverzitást, valamint a szennyezőanyagok és
betegségek terjedését is.

Egyéb információ
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor.
A közvetlenül doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett
fiatalok szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail:
kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.huArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page