Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 04. 25.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 04. 25.


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 04. 25.
  • Date: Tue, 24 Apr 2018 20:53:50 +0200

Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Dr. Kele Péter,
MTA-TTK, Szerves kémiai Intézet,
,,Lendület" Kémiai Biológia Kutatócsoport

Cím: FLUOROFÓROK KÉT TŰZ KÖZÖTT
Időpont: 2018. 04. 25 (szerda), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Fröhlich Pál tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
Munkánk során olyan fluoreszcens jelzővegyületek előállítása volt a célunk, melyek egyrészt kiküszöbölik az élő szervezetekben található természetes fluorofórok okozta autofluoreszcenciát, másrészről az elreagálatlan, nem specifikusan megkötött vegyületek által kibocsátott háttérfluoreszcenciát. E két feltételen kívül az is fontos szempont, hogy a jelzést olyan kémiai reakcióval hajtsuk végre, mely szelektív és biológiai környezetben is lejátszódik, azaz bioortogonális. E feltételek mindegyikét szem előtt tartva olyan markereket állítottunk elő, melyek a látható fény távoli vörös, illetve közeli infravörös tartományában bírhatók fluoreszcenciára, ahol a természetes fluorofórok már nem gerjeszthetők, így minimális autofluoreszcenciát eredményezve. Az elreagálatlan reagenseknek köszönhető nem-specifikus háttérfluoreszcencia kiküszöbölése érdekében olyan vegyületeket terveztünk, melyek csak a specifikus kémiai reakciót követően válnak fluoreszcenssé. Az ilyen típusú vegyületeket nevezzük fluorogéneknek. A bioortogonális reakciók közül kiemelkedő jelentőségű az ún. inverz-elektronigényű Diels-Alder reakció, mely feszült gyűrűs cikloalkénok és tetrazinok közt játszódik le. A tetrazin motívum azon kívül, hogy bioortogonálisan alkalmazható funkciós csoport, megfelelően tervezett molekulák esetében képes fluoreszcens vázak fluoreszcenciájának kioltására, ezáltal fluorogénné téve azokat. A reakció során ugyanis a tetrazin átalakul, és ezt követően már nem képes kioltani a fluoreszcenciát, így annak intenzitása többszörösére nő. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően az általunk előállított vegyületek lehetővé tették, sejten belüli, előzetesen feszültgyűrűs cikloalkénnal módosított vázfehérjék specifikus jelölését és szuperfelbontású mikroszkópiával történő láthatóvá tételét a referenciafestékhez képest jobb felbontással.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminárium-koordinátor

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 04. 25., mcsete, 04/24/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page