Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gyászhír -- Gábos Zoltán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gyászhír -- Gábos Zoltán


Chronological Thread 
  • From: Györgyi Géza <gyorgyi.geza AT ttk.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gyászhír -- Gábos Zoltán
  • Date: Mon, 16 Apr 2018 22:30:32 +0200


Szomorú kötelességemnek eleget téve továbbítom Néda Zoltán <zneda AT phys.ubbcluj.ro> közleményét,  Györgyi Géza

*********************

A kolozsvári BabeșBolyai Tudományegyetem mély fájdalommal tudatja, hogy 2018. április 9-én, életének 94. évében hosszú szenvedés után elhunyt Gábos Zoltán elméleti fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a hajdani Bolyai Egyetem és a mostani BabeșBolyai Tudományegyetem professzora, majd professzor emeritusa. Gábos professzor úr 1948 és 1990 között 41 éven keresztül formálta és határozta meg a kolozsvári elméleti fizika oktatást. 1990-től a BBTE professzor emeritusaként egészen a legutóbbi időkig végezte fizikusi kutatómunkáját. 90 éves korában, mikor betegsége már ágyba kényszerítette, még mindig számolt, tudományos cikkeket olvasott és írt. Utolsó dolgozatát 91 évesen jelentette meg a Studia Universitatis BabeșBolyai Mathematica folyóiratban a BolyaiLobacsevszkij-síkokon levő geodetikus vonalakról. A termodinamika, térelmélet, gravitáció és a statisztikus fizika terén ért el jelentős eredményeket. Ő maga a legnagyobb tudományos eredményének azt tartotta, hogy számos olyan tanítványát indította el tudományos pályáján, akik ma hazai és külföldi egyetemek elismert kutatói és fizikatanárai. Tudományos elismerései közül a legjelentősebbek: 1991-től tiszteleti tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak; 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának választották; 2005-ben Arany János-életműdíjjal tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia; 2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét; 2011-ben pedig Simonyi Károly-díjat vehetett át. Emlékét az erdélyi és magyarországi fizikus társadalom mindörökké megőrzi. Bővebben: http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-gabos-zoltan-fizikus-az-mta-kulso-tagja-108611

JPEG image  • [Fizinfo] Gyászhír -- Gábos Zoltán, Györgyi Géza, 04/16/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page