Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 20 Oct 2017 10:27:42 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2017. október 25.
szerda, 11.00


Szabados B. László

Wigner RMI


"Bevezetés a fekete lyukak termodinamikájának a
klasszikus elméletébe II"

Felidézzük a fényszerű világvonalak fókuszálódásának a törvényeit,
definiáljuk a fekete lyukakat általános téridőben (szimmetriáktól
függetlenül) és kimondjuk a 2. és 3. főtételt, majd stacionárius
fekete lyukakra a 0. és 1. főtételt. Megmutatjuk, hogyan származ-
tathatók az Einstein-egyenletek a termodinamika 1. főtételéből.
Diszkutáljuk Bekenstein általánositott második főtélelét, a szintén
általa javasolt univerzális entrópia korlátot tetszőleges lokalizál-
ható fizikai rendszerre és e korlát néhány következményét.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page