Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 13 Oct 2017 11:29:50 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2017. október 18.
szerda, 11.00


Herein Mátyás

MTA-ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoport


"Az El Nino-Déli Oszcilláció távkapcsolatainak
új megközelítése"

Az El Nino-Déli Oszcilláció (El Nino-Southern Oscillation; ENSO)
a legfontosabb, távkapcsolatot mutató jelenségek egyike, amiatt
is, mivel hatással van a globális időjárásra, ugyanakkor a klíma
dinamikáját is alapvetően megszabja. A klímatudomány egyik, máig
nem tisztázott kérdése, miként befolyásolja az ENSO dinamikáját
a klímaváltozás és ez hogyan hat vissza globális klímánkra. Klí-
maváltozás során az egy trajektória mentén kiértékelt hosszú ide-
jű időátlagok nem relevánsak, hiszen a rendszer paraméterei fo-
lyamatosan változnak az időben, a folyamat a külső hajtásnak (pl.
üvegházgázoknak) köszönhetően erősen időfüggő. Ilyen esetben a
klímarendszer dinamikáját matematikailag a snapshot (pillanatkép)
attraktor írja le, mely azután érvényes, hogy a kezdeti feltétele-
ket a rendszer már elfelejtette. A fenti képet elsőként alkalmazva,
klímamodellek segítségével vizsgáltuk meg, hogy mi történik az
ENSO-val klímaváltozás során. Az előadásban két élvonalbeli klíma-
modell (MPI-ESM, CESM) eredményeit mutatjuk be, különös tekintet-
tel az ENSO és az indiai monszun kapcsolatára. Az eredmények arra
is rámutatnak, hogy mai modelljeink az ENSO tekintetében még jelen-
tős korlátokkal bírnak.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page