Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kutatók éjszakája az Atomiban /2017.szept.29.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kutatók éjszakája az Atomiban /2017.szept.29.


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Kutatók éjszakája az Atomiban /2017.szept.29.
  • Date: Fri, 22 Sep 2017 11:39:12 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Kutatók éjszakája
http://www.atomki.mta.hu/events/view/302

Előadás: Miről mesélnek a műtárgyak és régészeti leletek - a fizikusoknak?
Előadó: Dr. Szikszai Zita és Dr. Molnár Mihály (MTA Atomki)
Időpont: 2017-09-29 18:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Bejárat: a Poroszlay út felől
Kapcsolattartó: Herczku Péter

A műtárgyak, régészeti leletek tanulmányozásában ma már egyre nagyobb
szerepet kapnak a természettudományos módszerek is. A fizika segítségével
megállapíthatjuk a tárgyak, leletek korát, anyagösszetételét, illetve
felfedezhetünk addig nem ismert részleteket is.

Az előadás első felében az Atomkiban, gyorsított ionnyalábokkal végzett
vizsgálatokat mutatunk be néhány érdekes példán keresztül. Emellett kitérünk
olyan módszerekre is, amelyek akár a múzeumokban is alkalmazhatók. Az értékes
tárgyaknál fontos, hogy lehetőleg úgy vizsgáljuk őket, hogy ne kelljen mintát
venni. Az elemösszetételből következtethetünk a tárgy, illetve a
nyersanyaginak származási helyére, készítésének technológiájára, állapotára,
de közvetett módon akár korára is.

Közvetlen kormeghatározásra alkalmas az előadás második felében ismertetendő
gyorsítós tömegspektroszkópia, amely a szén saját radioaktivitásának
mérésével akár 50 ezer évre is képes visszatekinteni a múltba. Mammutcsontok,
elefántagyarból készült tárgyak, csonteszközök, emberi maradványok, papirusz-
vagy pergamentekercsek, szőttesek és textíliák, faeszközök vagy akár egy
edényben elszenesedett ételmaradvány kora is meghatározható ezzel a
módszerrel. Ehhez szükség van ugyan mintavételre, de a korszerű
mintafeldolgozási és mérési technikáknak köszönhetően már egy egészen pici
anyagmennyiségből tudunk információt nyerni. Sőt szénizotóp-méréssel még arra
is választ kaphatunk, hogy milyenek lehettek a táplálkozási szokásai (például
vegetáriánus volt-e) az egykor élt embernek vagy állatnak.

Műkincsek és csontok mesélnek eredetükről, történetükről, és mindeközben
megismerkedünk néhány érdekes mérési módszerrel is.

--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail:
kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Kutatók éjszakája az Atomiban /2017.szept.29., Király Beáta, 09/22/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page