Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFI Szeminárium - Rácz Péter,Nagy Benedek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFI Szeminárium - Rácz Péter,Nagy Benedek


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: Szeminárium <seminar AT szfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFI Szeminárium - Rácz Péter,Nagy Benedek
  • Date: Thu, 25 May 2017 10:20:35 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • List-archive: <http://mail.szfki.hu/pipermail/seminar/>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

Nanolokalizált elektromágneses terek térnövekményének vizsgálata ultragyors fotoemisszióval (munkabeszámoló)

Rácz Péter
MTA Wigner FK SZFI

2017. 05. 30. 10:00, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

A plazmonikus közelterek egyik fő tulajdonsága a tér erős, nanométeres skálájú lokalizációja miatt fellépő elektromos térnövekmény. Ennek minél pontosabb ismerete a nanolokalizált elektromágneses terek alkalmazásának alapfeltétele, legyen szó akár felületerősített Raman-szórásról, szenzorikáról vagy erre épülő terápiás eljárásokról. A térerősítés maximumának mérésére demonstráltunk egy új kísérleti módszert [1], amellyel tetszőleges nanostrukturált fémfelület esetén meg tudjuk mérni a térnövekmény értékét. Új módszerünket elsőként a plazmon haladóhullámok és a lokalizált plazmonok csatolásának vizsgálatára használtuk. Egyedülálló módon a két elektromágneses jelenség hatását módszerünk segítségével egyértelműen el tudtuk különíteni. A közeljövőben közvetlen alkalmazásként felületerősített Raman-spektroszkópiához használt minták optimalizálását végezzük majd el.

[1] P. Rácz, Z. Pápa, I. Márton, J. Budai, P. Wrobel, T. Stefaniuk, C. Prietl, J. R. Krenn and P. Dombi " Measurement of nanoplasmonic field enhancement with ultrafast photoemission," Nano Lett, 17, 1181 (2017)

 

Ultragyors fotoemisszió nanostruktúrákról és femtoszekundumos roncsolási küszöb mérése

Nagy Benedek
MTA Wigner FK SZFI

2017. 05. 30. 10:30, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

A nanooptikai közelterek mérése lényeges feladat a fény-anyag kölcsönhatások során lejátszódó folyamatok megismeréséhez. Ennek egyik módszere az ultragyors, kontrollált lézerimpulzusok és fém nanosturktúrák (nanotűk, különböző geometriájú nanorészecskék) segítségével keltett fotoemisszió. A detektált elektronok tulajdonságaiból tudunk következtetéseket levonni a nanooptikai közelterek kialakulására, és az azokban lejátszódó folyamatokra. Kísérleteink során adiabatikus nanofókuszálást felhasználva projekciós elektronmikroszkópot hoztunk létre. Elvégeztem pumpa-próba méréseket is plazmonikus nanorudakon, melyek hasonló, nanotűn végzett kísérleti eredményeket támasztanak alá. Jelenleg vivő-burkoló fázisstabilizált lézerrel végzek intenzív kísérleti munkát.

Nagy lézerrendszerek tervezésénél elengedhetetlen az alkalmazott optikai elemek roncsolási küszöbének ismerete. Ahogyan szaporodnak a magas ismétlési frekvenciájú rendszerek, úgy vált fontossá a roncsolási küszöb ismerete a MHz-es ismétlési frekvencia tartományban. Kísérleteim a kHz-es és MHz-es ismétlési frekvenciával mért roncsolási küszöbök összehasonlítását célozták, melyek során egy eddig figyelmen kívül hagyott effektust is feltártam, melyet szimulációkkal támasztottunk alá.

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFI Szeminárium - Rácz Péter,Nagy Benedek, Szeminárium koordinátor, 05/25/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page