Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Tue, 23 May 2017 16:14:01 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
Tisztelettel meghívjuk


Kovács Péter
(Wigner RMI)

"Az erősen kölcsönható anyag királis fázisátalakulása és
termodinamikai tulajdonságai PQM modellből"


címmel tartandó szemináriumára.

Kivonat:
Az erősen kölcsönható anyag királis fázisátalakulását vizsgáljuk nem
nulla hőmérsékleten és bariokémiai potenciálon egy 2+1 ízű Polyakov
konsztituens kvark - mezon modellben, amely magaban foglalja a
legalacsonyabb energiájú vektor és axialvektor szabadsági fokokat
is. A nagykanonikus potenciál számolása során figyelembe vesszük a
fermionikus vákuum és termikus fluktuációkat, amelyek ezen felül
megjelennek a mezonok görbületi tömegeiben is. A mezonokat azonban
fagráf szinten kezeljük (hibrid közelítés). A modell paramétereit egy $\chi^2$
minimalizációs eljárásban hatarozzuk meg, mely során összehasonlítjuk
a modellben legalacsonyabb rendben számolt tömegeket és bomlási
szélességeket a PDG-ből vett kísérleti adatokkal. A skalár szektorban
a paraméterezési eljárás a különböző lehetséges részecskekiosztások
között is szelektál. Megvizsgáljuk a királis szimmetria helyreállását
a skalár kondenzátumnak, a királis partnerek tömegeinek, valamint a
keveredési szögeknek a hőmérsékletfejlődésén keresztül. Meghatározzuk
a nyomás és egyéb termodinamikai mennyiségek hőmérsékletfüggését és
összehasonlítjuk a kontinuum extrapolált rácseredményekkel. A királis
fázisátalakulást meghatározzuk mind a $\mu_B-T$, mind a $\rho_B-T$
síkon. Megmutatjuk, hogy a legkisebb $\chi^2$ értékhez tartozó
paraméterek esetén a kritikus végpont létezik.


Helye: MTA Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2017 május 26 péntek de. 11:00 óraSzívesen látunk minden érdeklődőt.

Balog JánosArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page