Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.


Chronological Thread 
  • From: Zsolt Kovacs <kovacszs AT caesar.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.
  • Date: Fri, 24 Feb 2017 08:02:53 +0100

ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék TANSZÉKI SZEMINÁRIUM 2017. február 28., kedd, 8:30-kor ELTE, Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében, 4.52 (Sas Elemér) teremben Pályi András (BME) Spin-kvantumbitek szilíciumban Az elmúlt évek jelentős kísérleti fejlődést hoztak az elektron- és magspin- alapú kvantumbitek megvalósítása területén. Egy különösen ígéretes kvantumbit hozható létre szilíciumkristályba ültetett foszforatomok segítségével [1]. A qubitet például a donorként szolgáló foszforatomhoz kötött elektron spinje tárolhatja. Az előadás első felében bemutatom, hogy ebben a rendszerben milyen fizikai mechanizmusok teszik lehetővé egy néhánybites kvantumszámítógép- prototípus működtetését. Egy friss elméleti munka [2] javasol egy mechanizmust, melynek révén váltóáramú mágneses terek nélkül, elektromos terek alkalmazásával lehetne működtetni egy ilyen qubit-rendszert, ami lényegesen leegyszerűsítheti a vezérléshez szükséges architektúrát. Az előadás második felében bemutatom ezt a javaslatot, és saját elméleti munkánkat [3], amiben egy ilyen elektromosan vezérelt qubit információvesztési mechanizmusait írjuk le. [1] B. E. Kane, A silicon-based nuclear spin quantum computer, Nature 393, 133 (1998) [2] G. Tosi et al., Silicon quantum processor with long-distance qubit couplings, arXiv:1509.08538 [3] P. Boross, G. Szechenyi, A. Palyi, Valley-enhanced fast relaxation of gate-controlled donor qubits in silicon, Nanotechnology 27, 314002 (2016) Minden érdeklődőt szívesen várunk. A szemeszter szemináriumainak programja megtalálható a http://metal.elte.hu honlapon a Szemináriumok címszó alatt Kovács Zsolt

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page