Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikai TDK konferencia, ELTE, 2016 December 17

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikai TDK konferencia, ELTE, 2016 December 17


Chronological Thread 
  • From: "Nguyen Quang Chinh" <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikai TDK konferencia, ELTE, 2016 December 17
  • Date: Wed, 14 Dec 2016 15:23:40 +0100


         
ELTE TTK Fizika Tudományos Diákköri Konferencia Programja


 
2016. december 17. (szombat)

ELTE, TTK, Fizikai Intézet

ELTE Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében


 
Zsűri I: Anyag- és nanofizika


 Elnök:         Prof. Groma István, egyetemi tanár, ELTE

Tagok:         Prof. Tichy Géza, egyetemi tanár, ELTE

                              Dr. Tapasztó Levente, MTA TTK, MFA


 
Helyszín: 0.81-es (Ortvay) előadóterem


 9:00    Haty Eleonóra (Fizika BSc, 3. évf.),           Témavezető: Bognár
Eszter

Sztentek Fémmel Fedett Felülete és Mérési Módszerei

9:25    Könye Viktor (Fizika MSc 2. évf.), Témavezető: Cserti József és
Széchenyi Gábor

Mechanikailag deformált grafén optikai vezetőképessége

9:50    Máté Mihály (Fizika MSc 2. évf.),   Témavezető: Legeza Örs és Szalay
Szilárd

Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapot közelítés
alkalmazásával

10:15  Nagy Péter (Fizika BSc 3. évf.),      Témavezető: Jenei Péter és
Gubicza Jenő

Nagynyomású csavarással tömörített ultrafinom szemcsés alumínium

mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai

Szünet 10:40

11:10   Rozgonyi Áron (Fizika BSc, 3. évf.), Témavezető: Pályi András

Qubit-oszcillátor kölcsönhatás egy nanoelektromechanikai rendszerben

11:35   Ugi Dávid (Anyagtudomány MSc, 2. évf.), Témavezető: Ispánovity Dusán
Péter

Zn egykristály mikromechanikai tulajdonságainak vizsgálata


 12:00  Veszeli Máté Tibor (Fizika MSc, 2. évf.),   Témavezető: Pályi András

Spin alapú kvantumbitek elektromos vezérlése


 12:25  Windisch Márk (Fizika BSc 4. évf.),           Témavezető: Dankházi
Zoltán

            Ionbombázás által Si(100) felületén kialakult hullámosság
vizsgálata


 
Zsűri II: Statisztikus, elméleti- és orvosi fizika

Elnök:         Prof. Kürti Jenő, egyetemi tanár, ELTE

Tagok:         Prof. Smeller László, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

                    Prof. Papp Gábor, egyetemi tanár, ELTE

Prof. Csordás András, egyetemi tanár, ELTE

                    Dr. Hartmann Péter, Wigner Intézet


 
                                   Helyszín: 0.83-es (Eötvös) előadóterem


 9:00    Ábrahám Balázs (Fizika BSc, 3. évf.),        Témavezető: Palla
Gergely

Növekvő hierarchikus hálózatok modellezése

9:25    Bélteki János Benjámin (Fizika BSc 2. évf.),         Témavezető:
Asztalos Örs és Pokol Gergő

Szintetikus atomnyaláb-emissziós diagnosztika vizsgálata turbulens jelenségek
megfigyelésére


 9:50    Horicsányi Attila (Fizika BSc 3. évf.),         Témavezető: Nagy
Máté és Vicsek Tamás

Patkányok kollektív keresési stratégiájának vizsgálata labirintusban


 10:15  Kovács Kinga Dóra (Fizika BSc 3. évf.),     Témavezető: Fröhlich
Georgina

Méhnyakdaganatok szövetközi besugárzással kiegészített üregi
brachyterápiájának elméleti dozimetriai vizsgálata


 Szünet 10:40


 11:10   Német Dániel (Fizika MSc, 1. évf.),            Témavezető: Katz
Sándor és Jerzy Jurkiewicz

Topológia Váltás Hatás a CDT Kvantumgravitáció Elméletben


 11:35   Rozgonyi Kristóf (Fizika MSc, 2. évf.),      Témavezető: Regály Zsolt

Protoplanetáris korong saját gravitációs terének hatása Rossby örvények
kialakulására


 12:00  Terbe Dániel (Fizika BSc, 4. évf.),   Témavezető: Káli Szabolcs

Idegsejtmodellek paraméterbecslése valószínűségi keretben


 12:25  Vass Máté (Fizika BSc 3. évf.),        Témavezető: Donkó Zoltán

            Elektrontranszport-együtthatók kísérleti és szimulációs
meghatározása szén-dioxid gázban


 12:50  Zsigmond István (Fizika BSc 3. évf.),          Témavezető: Pokol Gergő

            Elfutó elektronokkal kölcsönható gyors plazmahullámok vizsgálata


                                  Zsűri III: Atommag- és részecskefizika

Elnök:         Prof. Jakovác Antal, egyetemi tanár, ELTE

Tagok:         Dr. Kis Dániel Péter, egyetemi docens, BME

                              Dr. Varga Dezső, MTA WIGNER Intézet


 
                                               Helyszín: 0.87-es (Marx)
előadóterem


 
9:00    Bulatovic Nicola (Fizika BSc 3. évf.),          Témavezető: Pásztor
Gabriella

Szuperszimmetrikus részecskék keresése fotont, Higgs-bozont és hiányzó
energiát tartalmazó

végállapotokban az LHC CMS detektorral


 9:25    Galgóczi Gábor (Fizika MSc 2. évf.),         Témavezető:   Filippo
Resnati, Florian Brunbauer és

                                                                              
                            Leszek Ropelewski

Nyomkövetés egy optikai úton kiolvasott időprojekciós kamra esetében


 9:50    Hegedűs Dávid (Fizika MSc, 2. évf.),          Témavezető: Horváth
Ákos

Pályarekonstrukciós eljárások optimalizálása a Samurai Detektorrendszer
driftkamra detektoraiban


 10:15  Kincses Dániel (Fizika MSc, 2. évf.),          Témavezető: Csanád
Máté és Nagy Márton

Lévy-típusú kétrészecske HBT-korrelációs függvények mérése a PHENIX
kísérletben.


 Szünet 10:40


  11:10   Koncz Gabriella (Fizika MSc, 1. évf.),        Témavezető: Kunné
Sohler Dorottya

Proton állapotok keresése a 34Si atommagban


 11:35   Szabó Róbert (Fizika-Történelem tanárszakos, 3. évf.),   
Témavezető: Abonyi Iván

Csernobil, a modern Pompeii


 12:00  Takács Ádám (Fizika MSc, 1. évf.),            Témavezető: Barnaföldi
Gergely Gábor

Hadronizáció elméleti vizsgálata nagyenergiás ütközésekben


 12:25  Vámi Tamás Álmos (Fizika BSc, 3. évf.),                Témavezető:
Veszprémi Viktor

Az újgenerációs CMS pixel detektor prototípusával felvett adat rekonstrukciója


 

  Minden előadás 15 perces + 10 perc a kérdésekre

13:45 Eredményhirdetés 0.81-es (Ortvay) előadóteremben
----------------------------------------------------
Nguyen Quang Chinh


  • [Fizinfo] Fizikai TDK konferencia, ELTE, 2016 December 17, Nguyen Quang Chinh, 12/14/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page