Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] Soronkívüli szeminárium dec 19, 15h: Vitos Levente

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] Soronkívüli szeminárium dec 19, 15h: Vitos Levente


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] Soronkívüli szeminárium dec 19, 15h: Vitos Levente
  • Date: Tue, 13 Dec 2016 18:26:17 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • List-archive: <http://mail.szfki.hu/pipermail/seminar/>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

Kedves Munkatársak!

Hétfőn, december 19-én, 15 órától, a KTH Stockholmból hazalátogató Vitos
Levente tart egy soronkívüli szemináriumot a Tanácsteremben újabb
eredményeiről:

Vitos Levente (KTH, Stockholm):
*Nagy entrópiás ötvözetek ab initio leírása*

Röviden ismertetem a nagy entrópiás ötvözetek első elveken alapuló
kvantummechanikai leírásánál felmerülő gyakori problémákat és azok
lehetséges megoldásait. Bemutatok néhány úttörő munkát ezen területen,
kiemelve a mágnesesség hatását a fázis egyensúlyra. Számos nagy entrópiás
ötvözet kimagasló mechanikai tulajdonságokat mutat, különösen szoba
hőmérsékleten és alatta. Ennek megértésére kidolgoztunk egy plasztikus
alakváltozás modellt ami sikeresen megmagyarázza a kísérletileg tapasztalt
ikerkristály képződést a metastabil lapcentrált köbös ötvözettek esetében.


Minden érdeklődőt szívesen látunk,
Asbóth János


  • [Fizinfo] [Seminar] Soronkívüli szeminárium dec 19, 15h: Vitos Levente, Janos Asboth, 12/13/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page