Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: szpl <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 25 Nov 2016 13:00:16 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2016. december 1., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Kovács Tamás (ELTE Elméleti Fizikai tanszék)

"Komplex hálózatok az exobolygó-rendszerek dinamikájában"

Kivonatos ismertetés:

A felfedezett extraszoláris bolygórendszerek számával párhuzamosan olyan új módszerek jelentek meg, mellyekkel ezen rendszerek rövid-, illetve hosszútávú stabilitását vizsgálják. Habár ezen módszerek igen különbözőek, egy alapvető tulajdonságuk azonban közös: mindegyik az észlelésekre támaszkodik, és ezek alapján analitikus, szemi-analitikus vagy numerikus számolásokkal határozzák meg a rendszer fizikai paramétereit, stabilitását. A dinamika rekonstrukciója rövid, mérési zajjal terhelt adatsorokból nagy kihívást jelentő feladat. Az előadásban a nemlineáris idősoranalízis eszköztárát felhasználva mutatom be, miként lehet - a mozgásegyenletek direkt megoldása nélkül - az adott rendszer stabilitására következtetni. Végezetül kitérek arra, milyen kapcsolat hozható az általam vázolt módszer és a komplex hálózatok leírásában használt mennyiségek között.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page