Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner FK SZFI szeminarium -- Csire Gábor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner FK SZFI szeminarium -- Csire Gábor


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner FK SZFI szeminarium -- Csire Gábor
  • Date: Fri, 25 Nov 2016 11:00:23 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI SZEMINÁRIUM CSIRE GÁBOR

(Wigner FK SZFI)
"Szupravezető heteroszerkezetek kvázirészecske-spektruma (PhD házivédés)"

Időpont: 2016. november 29. (kedd) 10:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:
A szupravezetés jelenségét leíró Bardeen–Cooper–Schriffer-elmélet
nehézségekbe ütközik inhomogén rendszerek tárgyalása esetén, amikor a k
hullámszám nem jó kvantumszám. Ilyen rendszerek leírására használhatjuk a
Bogoljubov–de Gennes-egyenleteket, amiket a sűrűségfunkcionál-elmélet
segítségével anyagspecifikussá is tehetünk. Az előadásban az elmélet olyan
változatát mutatjuk be, amellyel lehetővé válik szupravezető-fém
többrétegek kvázirészecske-spektrumának számítása. Ennek alapján
megmutatjuk, hogyan magyarazhatók azok a kísérletek, amelyeket olyan
többrétegeken végeztek, ahol konvencionális szupravezetők felületére nem
szupravezető anyagokból növesztettek vékonyréteget.


*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] Wigner FK SZFI szeminarium -- Csire Gábor, Janos Asboth, 11/25/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page