Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: tcsaba <tcsaba AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma
  • Date: Mon, 14 Nov 2016 09:32:25 +0100

M E G H Í V Ó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elméleti Fizika Tanszékénak szemináriumsorozata keretében


Kálmán Péter
(emeritus, Fizikai Intézet,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)


Kooperatív belső konverziós folyamat (CICP):
Az alacsonyenergiás magfizika egy kihagyott fejezete


A szokásos belső konverziós folyamat (ICP – internal conversion process) áttekintése. A kooperatív belső konverziós folyamat (CICP – cooperative internal conversion process) gondolata és bemutatása a neutroncserén alapuló CICP segítségével. Kísérleti szempontból érdekes esetek: a neutroncserével lezajló CICP nemesgázokban, különösen neonban. Neutroncserén alapuló CICP hosszú élettartamú hasadási termékek esetén; a radioaktív lebomlás felgyorsításának a lehetősége. Az energiatermelés szempontjából fontos, neutroncserén alapuló CICP reakció család. Kitekintés: a proton cserén alapuló CICP illetve a szabad elektron átmenettel indukált kooperatív nukleáris legerjesztődés lehetőségei.


Időpont: 2016. november 18. péntek, 10:15
Helyszín: BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék,
Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház, szemináriumi szoba
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page