Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: "Fizika" <fizika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara
  • Date: Thu, 10 Nov 2016 14:24:29 +0100

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYAtisztelettel meghívja ÖntPORKOLÁB MIKLÓS

az MTA külső tagja

Department of Physics, MITMágnesesen összetartott plazmában fellépő hullámok és

turbulens transzport – kulcs a fúziós energiatermeléshezUnderstanding the Physics of Waves and Turbulent Transport in

Magnetically Confined Plasma is Key to the Development of Fusion Energycímmel tartandó székfoglaló előadásáraAz előadás nyelve angol.

Az előadás ideje: 2016. november 30. (szerda) 11.30 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Felolvasóterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)Kivonat

A szabályozott magfúzió egy biztonságos és bőséges energiaforrást ígér az
emberiség következő évezredeire. A szükséges feltételek megteremtése azonban
sokkal nehezebbnek bizonyult, mint azt a fúziós kutatások korai időszakában
gondolták az 1950’ években. Előadásomban két olyan fúzióreleváns
tudományterületet mutatok be, melyeknek jelentős szerepük volt a szabályozott
magfúziós fejlesztések felgyorsításában: (i) 200 millió kelvin hőmérsékletű
és nagyságrendileg 2x1020 m-3 sűrűségű plazma létrehozása és szabályozása; és
(ii) ilyen plazma összetartása több másodpercig egy mágneses csapdában.
Először is hatékony fűtési technológiákat kellett kifejleszteni. Ez történhet
sok megawattos semleges atomnyalábokkal a 100 keV – 1 MeV
energiatartományban, és/vagy rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú forrásokkal a
40 MHz – 200 GHz frekvenciatartományban szintén MW-os teljesítményű
forrásokkal. Technológiai okokból a hullámokat használó fűtési eljárások
előnyösebben skálázhatók fel reaktor méretekre. A plazma felületéről indított
hullámok mélyen be tudnak hatolni, és még ütközésmentes esetben is jó
hatásfokkal elnyelődnek a Landau- vagy ciklotron csillapítás által, mikor a
hullám fázissebessége rezonál a részecskék termikus mozgásával vagy ciklotron
frekvenciájával. A hullámterjedés és elnyelődés elméletét ehhez ki kellett
fejleszteni és kísérletileg validálni, így ez ma már érett tudományterületnek
tekinthető. Másik oldalról a plazma összetartását nagyrészt azok a turbulens
plazmahullámok határozzák meg, amik inhomogén laboratóriumi mágnesezett
plazmákban többnyire kialakulnak. A közelmúltban komoly előrelépés történt a
plazamturbulencia megértésének irányában szuperszámítógépek felhasználásával
és kísérleti validáció terén fejlett plazmadiagnosztikai eszközök
segítségével. Ez a kutatás kulcsfontosságú az ún. „jó összetartású” plazma
üzemállapot megmagyarázásához, ami a mai berendezéseken megfigyelt
legígéretesebb üzemállapot a megfelelő energiaösszetartású reaktor
üzemállapotra való skálázás szempontjából.Abstract

Controlled fusion promises to provide safe and abundant energy for thousands
of years for mankind. However, the conditions for achieving this goal turned
out to be much more difficult than was foreseen in the early days of fusion
research in the 1950s. In this talk I will review two key aspects of “fusion
relevant science” that was necessary to develop in order to achieve
controlled fusion: (i) Creating and controlling a plasma with temperatures of
the order of 200 million degrees Celsius and with densities of the order of
2x1020 m-3, and (ii) confining such a plasma for several seconds in a
magnetic trap. The first condition required the development of efficient
heating techniques relying on either multi-MW neutralized particle beams with
energies of the order of 100 keV to MeV, and/or RF or microwave sources at
frequencies of the order of 40 MHz to 200 GHz at the MW source level. For
technological reasons, the wave heating method is preferred when scaling up
to reactors. Waves launched at the plasma surface can propagate deep in the
plasma core and absorb there efficiently even in the absence of collisions by
Landau or cyclotron damping as the wave’s phase speed resonates with thermal
particles or matches the particles’ gyro -frequency. Therefore the theory of
wave propagation and absorption had to be developed and validated
experimentally and it is now a mature science. The confinement of thermal
plasma energy, on the other hand, is controlled by plasma wave turbulence
that develops in an inhomogeneous laboratory scale magnetized plasma. I will
describe recent progress in understanding the theory of plasma turbulence
with the aid of supercomputers and the experimental validation by means of
advanced diagnostics. Such a scientific understanding is essential to explain
the “high confinement” plasma regimes observed in many of today’s experiments
that promise to scale to acceptable energy confinement in reactors.Üdvözlettel:Némethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõje

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁG

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific Sections

H-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122


<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>

jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu
/
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu>

fizika AT titkarsag.mta.huAttachment: PorkolabMiklos_kt_szekfoglalo_MEGHIVO_161130.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page