Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Porkolab Miklos, az MTA kt szekfoglalo eloadasara
  • Date: Thu, 10 Nov 2016 14:27:37 +0100 (CET)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYAtisztelettel meghívja ÖntPORKOLÁB MIKLÓS

az MTA külső tagja

Department of Physics, MITMágnesesen összetartott plazmában fellépő hullámok és

turbulens transzport – kulcs a fúziós energiatermeléshezUnderstanding the Physics of Waves and Turbulent Transport in

Magnetically Confined Plasma is Key to the Development of Fusion Energycímmel tartandó székfoglaló előadásáraAz előadás nyelve angol.

Az előadás ideje: 2016. november 30. (szerda) 11.30 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Felolvasóterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)Kivonat

A szabályozott magfúzió egy biztonságos és bőséges energiaforrást ígér az
emberiség következő évezredeire. A szükséges feltételek megteremtése azonban
sokkal nehezebbnek bizonyult, mint azt a fúziós kutatások korai időszakában
gondolták az 1950’ években. Előadásomban két olyan fúzióreleváns
tudományterületet mutatok be, melyeknek jelentős szerepük volt a
szabályozott magfúziós fejlesztések felgyorsításában: (i) 200 millió kelvin
hőmérsékletű és nagyságrendileg 2x1020 m-3 sűrűségű plazma létrehozása és
szabályozása; és (ii) ilyen plazma összetartása több másodpercig egy
mágneses csapdában. Először is hatékony fűtési technológiákat kellett
kifejleszteni. Ez történhet sok megawattos semleges atomnyalábokkal a 100
keV – 1 MeV energiatartományban, és/vagy rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú
forrásokkal a 40 MHz – 200 GHz frekvenciatartományban szintén MW-os
teljesítményű forrásokkal. Technológiai okokból a hullámokat használó fűtési
eljárások előnyösebben skálázhatók fel reaktor méretekre. A plazma
felületéről indított hullámok mélyen be tudnak hatolni, és még ütközésmentes
esetben is jó hatásfokkal elnyelődnek a Landau- vagy ciklotron csillapítás
által, mikor a hullám fázissebessége rezonál a részecskék termikus
mozgásával vagy ciklotron frekvenciájával. A hullámterjedés és elnyelődés
elméletét ehhez ki kellett fejleszteni és kísérletileg validálni, így ez ma
már érett tudományterületnek tekinthető. Másik oldalról a plazma
összetartását nagyrészt azok a turbulens plazmahullámok határozzák meg, amik
inhomogén laboratóriumi mágnesezett plazmákban többnyire kialakulnak. A
közelmúltban komoly előrelépés történt a plazamturbulencia megértésének
irányában szuperszámítógépek felhasználásával és kísérleti validáció terén
fejlett plazmadiagnosztikai eszközök segítségével. Ez a kutatás
kulcsfontosságú az ún. „jó összetartású” plazma üzemállapot
megmagyarázásához, ami a mai berendezéseken megfigyelt legígéretesebb
üzemállapot a megfelelő energiaösszetartású reaktor üzemállapotra való
skálázás szempontjából.Abstract

Controlled fusion promises to provide safe and abundant energy for thousands
of years for mankind. However, the conditions for achieving this goal turned
out to be much more difficult than was foreseen in the early days of fusion
research in the 1950s. In this talk I will review two key aspects of “fusion
relevant science” that was necessary to develop in order to achieve
controlled fusion: (i) Creating and controlling a plasma with temperatures
of the order of 200 million degrees Celsius and with densities of the order
of 2x1020 m-3, and (ii) confining such a plasma for several seconds in a
magnetic trap. The first condition required the development of efficient
heating techniques relying on either multi-MW neutralized particle beams
with energies of the order of 100 keV to MeV, and/or RF or microwave sources
at frequencies of the order of 40 MHz to 200 GHz at the MW source level. For
technological reasons, the wave heating method is preferred when scaling up
to reactors. Waves launched at the plasma surface can propagate deep in the
plasma core and absorb there efficiently even in the absence of collisions
by Landau or cyclotron damping as the wave’s phase speed resonates with
thermal particles or matches the particles’ gyro -frequency. Therefore the
theory of wave propagation and absorption had to be developed and validated
experimentally and it is now a mature science. The confinement of thermal
plasma energy, on the other hand, is controlled by plasma wave turbulence
that develops in an inhomogeneous laboratory scale magnetized plasma. I will
describe recent progress in understanding the theory of plasma turbulence
with the aid of supercomputers and the experimental validation by means of
advanced diagnostics. Such a scientific understanding is essential to
explain the “high confinement” plasma regimes observed in many of today’s
experiments that promise to scale to acceptable energy confinement in
reactors.Üdvözlettel:Némethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõjeMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁGSECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific SectionsH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122


<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>

jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu
/
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu>

fizika AT titkarsag.mta.huAttachment: PorkolabMiklos_kt_szekfoglalo_MEGHIVO_161130.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page