Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium, november 8: Tompa Kálmán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium, november 8: Tompa Kálmán


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium, november 8: Tompa Kálmán
  • Date: Fri, 4 Nov 2016 08:08:43 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI SZEMINÁRIUMTOMPA KÁLMÁN

(MTA Wigner FK SZFI)
"Kötés és oldás: Molekuláris kölcsönhatások fehérjékben"

Időpont: 2016. november 8. (kedd) 14:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:

Vizsgálataink célja: Az életben fontos szerepet játszó anyagok (fehérjék,
víz) mikroszkopikus módszerrel mérhető, makroszkopikus jellemzőinek
kísérleti meghatározása és azok molekuláris szintű, a jelenleginél mélyebb
megértése. Az NMR spektroszkópia - még a legegyszerűbb módozata is -
kellően okos eszköz arra, hogy segítségével jó kérdések feltétele,
megbízható anyagminták léte, és széles hőmérséklettartományra kiterjedő,
igényes mérések eredményeképpen alapvető új ismeretekhez jussunk.

Az előadás – a kísérleti anyagtudománynak a kérdésfelvetés, mérés,
kiértékelés, értelmezés és interdiszciplináris bemutatás részfeladatai
közül -- a mérési eredmények jól-definiált fogalmak alapján történő
értelmezésére helyezi a hangsúlyt. Ténylegesen, vagy eredeti, vagy először
itt alkalmazott fogalmak-gondolatok képezik az értelmezés alapjait. Ezek:
C. Kittel és H. Kromer fundamentélis hőmérséklet fogalma, valamint
E.I.Fedin és J.S.Waugh gondolatának javított/bővített változata:
Nevezetesen, a széles jelű NMR alapvető jelenségének, a „mozgási
keskenyedésnek” molekula-felületi mozgás- gátakat feltérképező monitorként
való alkalmazása. Továbbá; rendparaméterek bevezetése, amelyek segítenek
eligazodni a rendezetlen és globuláris fehérjék világában!

Segítségül hívtuk az irodalomból; a molekuláris kölcsönhatásokról, a
kölcsönhatások természetéről és nagyságrendjéről -- különös figyelemmel a
gyenge kölcsönhatásokra -- , és a hidrofób hatásról létező szükséges
ismereteket. Konkrét példák alapján utalok munkatársaim és együttműködő
partnereik (MTA TTK, ELTE, BME eddigi és tervezett kapcsolódó munkáira, és
a módszerben rejlő további lehetőségekre.

*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium, november 8: Tompa Kálmán, Janos Asboth, 11/04/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page