Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 28 Oct 2016 10:00:09 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2016. november 2.
szerda, 11 óra

Halász Gábor

Kavli Institute for Theoretical Physics,
University of California, Santa Barbara, USA

"Az eltolás-szimmetrikus Majorana rendszerek szuperszimmetriája"


A szupravezető rendszerekben lokalizálható Majorana zéró-módusok központi
szerepet játszanak a topologikus kvantum-számítástechnika felé vezető úton.
Munkánkban ilyen Majorana módusokból álló, erősen kölcsönható rendszereket
tanulmányozunk, és megmutatunk egy általános tételt, amely a feles spinű
részecskékből álló, erősen kölcsönható rendszerek Kramers- és
Lieb--Schultz--Mattis-tételeihez hasonló. Ez a tétel azt mondja ki, hogy ha
egy
eltolás-szimmetrikus Majorana rendszer elemi cellánként páratlan számú
Majorana
módust tartalmaz, és a rendszert periodikus határfeltételekkel definiáljuk egy
vagy két dimenzióban, akkor az összes sajátállapot legalább kétszeresen
degenerált. Megmutatjuk továbbá, hogy ez a degeneráció a rendszer effektív
szuperszimmetriájából fakad, és explicit módon meg is adjuk a szuperszimmetria
generátorát. Kísérleti szempontból fontos, hogy az alapállapot degenerációja
megjelenik az állapotsűrűségben, amely pedig alagút-spektroszkópiával
közvetlenül mérhető.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page