Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 21 Oct 2016 10:00:10 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
Közös
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM
és
RÉSZECSKEFIZIKAI SZEMINÁRIUM


2016. október 26.
szerda, 14:15
(a Részecskefizikai Szeminárium időpontja)


Polónyi János

Strasbourgi Egyetem, Franciaország

"Dekoherencia és diffúziós időskála gázokban"


A disszipatív és a dekoherenciához vezető folyamatokat általában az ütközések
követésével írjuk le [E. Joos, H. Zeh, Z. Phys. 59, 223 (1985), B. Vacchini,
K.
Hornberg, Phs. Rep. 478, 71 (2009)]. Ennél megbízhatóbb, egy szisztematikus
közelítésen alapuló módszerről, a tesztrészecske Schwinger--Keldysh effektív
Lagrange-függvényének kiszámolásáról lesz szó az előadásban (Polonyi,
arxiv.org/abs/1605.00834). Három kis paraméterben való kifejtésre alapul a
levezetés, melyek a következőek: a tesztrészecske-gáz kölcsönhatás erőssége, a
kölcsönhatás által indukált koordináta-megváltozás nagysága és annak
sebessége.
Az ütközési modell alapján a dekoherenciát sok nagyságrenddel gyorsabbnak
képzelik, mint a disszipációs folyamatokat. Ugyan ennek az elvárásnak az
alapjául szolgáló egyenletekhez hasonlóra vezet az új módszer, azonban az is
kiderül, hogy az említett következményre az egyenleteknek alkalmazhatósági
tartományán kívüli használata vezet el. Ez az ütközési modellben a többszörös
ütközések tartományának felel meg. Az egyenletek figyelmesebb használata
alapján
a dekoherencia nem adódik gyorsabbnak a disszipációnál, inkább egymáshoz közel
marad a két időskála. Három különböző dekoherenciafogalmat lehet az új
levezetés
gondolatmenete alapján megkülönböztetni, és az egzaktul megoldható harmonikus
rendszerekben a "valódi" dekoherencia az idő dupla exponenciális függése
alapján
áll be. Ez a Schwinger--Keldysh-leírás egy figyelemre méltó tulajdonságának
egyszerű következménye, nevezetesen annak, hogy nyílt, disszipatív
rendszerekben
az idő ellentétes irányban folyik a megfigyelhető mennyiségekben, mint a
kvantumfluktuációkban. Tehát végül is nagyon gyorsan áll be a dekoherencia,
sokkal gyorsabban, mint bármely más fizikai folyamat, csak épp nem világos az
aszimptotikus állapot elérésének a módja a kölcsönható rendszerekben, mert
annak
leírására az alkalmazott kifejtések keretén belül egyelőre nem látszik
lehetőség.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page