Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Levai Peter az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Levai Peter az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Levai Peter az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara
  • Date: Mon, 17 Oct 2016 12:45:43 +0200 (CEST)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYAtisztelettel meghívja ÖntLÉVAI PÉTER

az MTA rendes tagjaAz erősen kölcsönható kvarkanyag tulajdonságai

a Nagy Hadronütköztető kísérletei alapján

címmel tartandó székfoglaló előadásáraAz előadás ideje: 2016. október 26. (szerda) 11.30 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Kisterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)Rövid kivonat:

Az elméleti modellek szerint néhány milliomod másodperccel az Ősrobbanás
után a kvarkokból, antikvarkokból és gluonokból álló kvark-gluon plazma
töltötte ki Univerzumunkat. Az anyag ezen extrém nagy energiasűrűségű
állapotát napjainkban már képesek vagyunk laboratóriumi körülmények között
előállítani és a tulajdonságait részletesen megvizsgálni. A CERN Nagy
Hadronütköztetőjében 2010 novemberében végezték el az első ólom-ólom
nehézion ütközéseket, s ezzel megkezdték a kvark-gluon plazma
tulajdonságainak vizsgálatát. A kezdeti időszakban 2.76 ATeV energián
végezték el ezeket a nehézion ütközéses kísérleteket, majd 2015 november
végén sikerült 5.02 ATeV energián is létrehozni az ólom-ólom ütközéseket. Az
ALICE és a CMS kísérletben aktív magyar részvétel mellett folyt és folyik
jelenleg is a kvark-gluon plazma tulajdonságainak tanulmányozása.
Előadásomban áttekintem, hogy az elmúlt hat év során milyen
következtetéseket tudtunk levonni a kísérleti eredményekből, s ezek alapján
milyen tulajdonságait ismertük meg a kvark-gluon plazmának. Előadásom végén
külön kitérek arra, hogy milyen hasonlóságokat találtunk a nehézion
ütközések és az extrém sok részecskét keltő 13 TeV-es proton-proton és a
centrális proton-ólom ütközések között.

Üdvözlettel:

Némethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõje

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁG

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific Sections

H-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122


<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>

jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu
/
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu>

fizika AT titkarsag.mta.huAttachment: LevaiPeter_rt_szekfoglalo_MEGHIVO.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] MEGHIVO Levai Peter az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara, Némethné Jároli Erika, 10/17/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page