Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Kérdés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Kérdés


Chronological Thread 
  • From: Zana János <Janos.Zana AT yahoo.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Kérdés
  • Date: Mon, 29 Aug 2016 21:40:40 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com


> Lenne egy kérdésem, hány nap alatt (?) kell kijavítani a pótvizsga
> dolgozatot. A múlt héten, szerdán írattak egy pótvizsga dolgozatot egy
> gimnáziumban fizikából, aminek az eredményét még nem közölték.
> Szerintem nem mentség az, hogy a kollégának
Ha a kollégának azóta az égvilágon semmi más dolga nem volt, akkor ennyi
idő alatt ki kellett volna javítania a dolgozatokat. Azt azonban senki
nem tudja, hogy volt-e neki egyéb dolga is. Speciális ismeret hiányában
nem lehet erre választ adni.
>
> huszonhat dolgozatot kellett kijavítani. Van erre törvényi
> szabályozás? Amennyire emlékszem amikor én pótvizsgáztattam, a gyerek
> hazamenve meg tudta mondani a pótvizsga eredményét. Véleményem
> szerint, ezt
>
Ilyen törvény nincs. Van azonban intézményenként szabály például arra,
hogy egy óraadó hány forintot kap egy óra megtartásáért és hány forintot
egy dolgozat kijavításáért. E két mérőszám hányadosából következtetni
lehet arra: mennyi idő kell egy dolgozat kijavítására. Üdvözlettel ZJ


  • [Fizinfo] Kérdés, Härtlein Károly, 08/29/2016
    • Re: [Fizinfo] Kérdés, Zana János, 08/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page