Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KOMAL-informacio

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KOMAL-informacio


Chronological Thread 
  • From: Moróné Tapody Éva <tapodyeva AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KOMAL-informacio
  • Date: Mon, 29 Aug 2016 21:13:56 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

*Tisztelt Fizikatanárnők! Tisztelt Fizikatanárok!*

*Kedves Kollégáink!*

Vácduka, 2016. augusztus 25*. *

A 2016-17-es tanév kezdetekor szeretnénk felhívni a figyelmüket a
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) pontversenyeiben történt
változásra:

Szeptembertől új (*G* jelű) pontversenyt indítunk a feladatmegoldásban nem
jártas (kezdő) diákok számára, akik – még ha érdeklődnek is a fizika iránt
– megfelelő előismeretek (vagy feladatmegoldó rutin) hiányában eddig nem
tudtak eredményesen bekapcsolódni a KöMaL pontversenyébe (vagy ha ezt mégis
megtették, hamar elbizonytalanodtak és abbahagyták azt). A korábbi
megszokott *P* és *M* pontverseny nem változik.

A* G* kategóriában az általános iskolások (1-től 8. osztály), illetve a 9.
osztályosok versenyezhetnek, ha nem neveztek be az elméleti feladatok* P*
versenyébe. A beküldött dolgozatokat ebben a két korosztályban külön-külön
értékeljük és összesítjük. Igyekszünk a feladatokat szorosan kötni a 9.
osztályos kerettantervhez, annak időbeli sorrendjéhez. Reméljük, hogy a
kezdő diákok – mivel külön versenybe nevezhetnek, és így eséllyel
pályázhatnak díjakra, dicséretre – ezzel egy kis biztatást kapnak a
problémamegoldáshoz, és a következő években a *P* pontversenyben is
megmutatják képességeiket.

Valamennyi korosztály diákjai részt vehetnek a mérési feladatok *M*
versenyében. Itt nem a korábban megszerzett tudás vagy rutin, hanem a
találékonyság dönti el az eredményeket. A *P* pontversenyben is bármelyik
korosztály részt vehet, de az 1-8. és a 9. osztályosok csak akkor, ha nem
neveztek be a *G* versenybe.

Szeretnénk még felhívni a figyelmet arra, hogy idén is folytatjuk a
KöMaLban az emelt szintű érettségire felkészítő feladatsorok és azok rövid
megoldásának közlését. Ezekben igyekszünk figyelemmel kísérni a
követelményrendszer esetleges változásait, hogy azok is felkészülhessenek
az érettségire, akik korábban a fizika egyes fejezeteiről – bármilyen ok
miatt - lemaradtak.

Kérjük, hogy *tanévkezdéskor hívják fel* mindezekre a fizika iránt
érdeklődő diákok figyelmét. Minden szükséges információt megtalálnak a
diákok és tanárok a KöMaL honlapján:

www.komal.hu

A Lapban kitűzött feladatokat az újság előfizetése nélkül is megtalálják a
honlapon, és a pontversenybe is ott nevezhetnek be.

A pontverseny* ingyenes*! Természetesen örülnénk, ha minél többen
előfizetőként kézbe vehetnék és hazavihetnék a nyomtatott példányokat is,
elolvashatnák a cikkeinket, versenybeszámolóinkat.

Önöknek sikeres munkát, diákjaiknak eredményes tanulást kíván

a KöMaL fizika szerk. bizottsága nevében

Gnädig Péter fizikus szerkesztő

Ui.: Mindennél többet ér, ha a diák önállóan küzd meg egy problémával.


  • [Fizinfo] KOMAL-informacio, Moróné Tapody Éva, 08/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page