Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 13 Jun 2016 10:00:08 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
Közös
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM
és
RÉSZECSKEFIZIKAI SZEMINÁRIUM


2016. június 15.
szerda, 14:15
(délutáni időpont!)
2.54-es terem

Érdi Bálint

ELTE Csillagászati Tanszék

"A sárkány-konfigurációk -- Egy megoldás csodái"


A centrális konfigurációk nagy szerepet játszanak az n-test problémával
kapcsolatos kutatásokban. Centrális konfiguráció esetén az egyes testekre ható
eredő erő a rendszer tömegközéppontján megy át, és a testek önhasonló
konfigurációjú mozgást végeznek. A háromtest-probléma centrális konfigurációi
az
Euler-Lagrange-megoldások. n>3-ra egyenlő tömegű, szimmetrikus elrendezések
ismertek. Az előadás röviden áttekinti az eddigi legfontosabb eredményeket, és
bemutat egy közelmúltban kapott analitikus megoldást a négytest-probléma egy
tengelyszimmetrikus esetére.


Hasznos linkek:

Richard Moeckel, School of Mathematics, University of Minnesota, Minneapolis,
MN:
http://www.scholarpedia.org/article/Central_configurations

Richard Moeckel: Lectures on central configurations:
http://www.math.umn.edu/~rmoeckel/notes/CentralConfigurations.pdf

Alain Chenciner, Math Dept Paris 7 University and IMCCE (Paris Observatory),
France:
http://www.scholarpedia.org/article/Three_body_problem


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A (Északi tömb)
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #


  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 06/13/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page