Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gomori Marton PhD vedes, junius 13, 15:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gomori Marton PhD vedes, junius 13, 15:00


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <laszlo.e.szabo AT gmail.com>
  • To: mafla AT phil.elte.hu, lapom AT phil.elte.hu, philstudents AT phil.elte.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu, seminar AT renyi.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gomori Marton PhD vedes, junius 13, 15:00
  • Date: Tue, 07 Jun 2016 18:30:32 +0200

ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola
Logika és Tudományfilozófia Program


Gömöri Márton 
nyilvános doktori védésének 

Időpontja: 2016. június 13. (hétfő) 15:00 
Helye: ELTE BTK, Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/D, Alagsori Tanácsterem

A disszertáció címe: The Principle of Relativity – An Empiricist
Analysis


(Tézisek a mellékletben.)

-- 
L a s z l o  E.  S z a b o
Professor of Philosophy
DEPARTMENT OF LOGIC,
INSTITUTE OF PHILOSOPHY
EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST
http://phil.elte.hu/l
eszabo

Attachment: tezis1_gomori_marton_filozofiatud.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Gomori Marton PhD vedes, junius 13, 15:00, Laszlo E. Szabo, 06/07/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page