Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Tue, 07 Jun 2016 14:32:21 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
Tisztelettel meghívjukZimborás Zoltán
(Freie Universität Berlin)

"Felületi törvények térelméletekben és soktest-rendszerekben"


címmel tartandó szemináriumára.


Kivonat:

A felületi törvények témaköre egy dinamikusan fejlődő kutatási irány, mely térelméleti,
soktestfizikai, és kvantuminformáció-elméleti meggondolásokat köt össze. Ezen
„törvények" korlátokat adnak lokális modellekben két vagy több tartomány (részrendszer)
közötti lehetséges globális korrelációk erősségére - ez vonatkozhat az összefonódási
korrelációkra, vagy akár a kölcsönös információra is. A felső korlát vezetőrendű tagja
legtöbbször a tartományok érintkezési felületével arányos, innen ered az elnevezésük.
Történetileg a Bekenstein-Hawking-féle entrópiaképlet kvantumtérelméleti magyarázataként
bukkantak fel az első felületi törvények. Az utóbbi évtizedben azonban inkább az univerzalitási
osztályok elméletében, az ekvilibráció és termalizáció témakörében, és új numerikus
ansatz-állapotok kidolgozásásában betöltött jelentős szerepük miatt irányult rájuk a figyelem.
Az előadás során bemutatom ezen újabb irányvonalba beleilleszkedő eredményeimet.

Helye: MTA Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2016. június 10. péntek du. 14:00 óraSzívesen látunk minden érdeklődőt.

Balog János


  • [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma, Balog Janos, 06/07/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page