Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Laczai Nikoletta, Sinkovicz Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Laczai Nikoletta, Sinkovicz Peter


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Laczai Nikoletta, Sinkovicz Peter
  • Date: Sun, 22 May 2016 21:51:28 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI SZEMINÁRIUMLACZAI NIKOLETTA

(MTA Wigner FK SZFI)
"Polikristályos szcintillátor anyagok előállítása és vizsgálata (házivédés)"

Időpont: 2016. május 26. (csütörtök) 10:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:
A Ce 3+ -mal adalékolt lutécium alapú szcintillátor, - a
lutécium-oxiortoszilikát (Lu 2 SiO 5 , LSO), - manapság az egyik legjobb
jellemzőkkel rendelkező detektoranyag. Mivel a LSO egykristály
növesztésének költségét jelentősen növeli a kiindulási anyagok magas
olvadáspontja (~2000 ˚C) és ára, ezért elterjedt az ittriumionnal
részlegesen helyettesített lutécium-ittrium- oxiortoszilikát (Lu 2x Y x SiO
5 , LYSO) kristály használata is.
Kutatásaim során arra törekedtem, hogy az ezekre az anyagokra jellemző jó
tulajdonságok megtartása mellett költséghatékony előállítási módszert
dolgozzak ki.
A polikristályos kerámiák szintézisét folyadékfázisú szintereléssel
valósítottam meg. Elsődleges feladatom a kiválasztott előállítási módszer
optimálása volt. Megvizsgáltam a különböző hőkezelési programok
alkalmasságát, másrészt különböző adalékanyagokat, azok koncentrációjának a
fázistisztaságra, morfológiára és szemcseméretre gyakorolt hatását
röntgen-pordiffrakcióval, Raman-spektroszkópiával és pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM) felvételekkel ellenőrizve. A fázisátalakulásokat
és kémiai reakciókat a hőmérséklet függvényében termoanalitikai mérésekkel
követtem nyomon. Atomabszorpciós módszerekkel meghatároztam az
adalékanyagokból származó alkálifém-ionok gazdarácsba való beépülésének
mértékét. Fotolumineszcencia mérésekkel tanulmányoztam az aktivátor adalék
(Ce 3+ ) koncentrációjának függvényében az Y 2 SiO 5 (YSO) minták, valamint
a különböző Y- és Ce-tartalmú LYSO minták lumineszcencia tulajdonságaiban
bekövetkező változásokat.

*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


WIGNER SZFI SZEMINÁRIUMSINKOVICZ PÉTER

(MTA Wigner FK SZFI)
"Rendezett fázis vizsgálata fcc rácsban és nyílt dinamikák visszatérési
idejének meghatározása (házivédés)"

Időpont: 2016. május 26. (csütörtök) 14:00 (2 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:In my Phd studies I investigated two main topics; strongly
correlated electron systems and iterated open quantum systems.In the
strongly correlated electron systems we have concentrated on the SU(N)
Heisenberg model on two physical systems with different approaches: 1) In
the first one we studied an SU(6) modell on a honeycomb lattice with a
functional integral formalism. In this model we used the fundamental
Schwinger fermion representation of the spin operators, and assumed that
the emerging ground state is a spin liquid phase. Our results [1] show that
this ground state is a chiral spin liquid phase, but in finite temperatures
there is a competition between other spin liquid phases. 2) In the second
system we considered an SU(4) Heisenberg model on an fcc lattice. In this
model, through the spin-wave approach we expected an ordered phase in the
ground state. However, the fcc lattice has a coordination number low enough
to the classical ground-state be not determined uniquely. We have shown
[2], that the following orders of the calculation give an unique
ground-state configuration by an order-by-disorder mechanism.In the
iterated open quantum systems we analyzed the expected recurrence time.
This study was inspirited by the result of Grünbaum et al. [3]. They have
showed that the expected first return time in unitary random walk is an
integer number. We have generalized this statement for unital dynamics [4],
and we have shown that the expected return time is equal to the dimension
of the Hilbert space, which is explored by the system over the time of the
whole dynamics. Then we have found and proved a more general statement.
It´s basic idea originated from the classical random walk, where Kac showed
that the expected first return time to site n is the reciprocal of the
corresponding component pi_n of the equilibrium distribution vector pi.
According to this general statement: If the initial state (starting from a
pure state) is an eigenvector of the unique steady state (assigned to the
initial state) with any non-zero eigenvalue, then the expected return time
is the reciprocal of the expectation value of the initial state in the
steady state[5]. It can be shown that the required condition of the
statement is automatically fulfilled in unitary and unital cases.
[1] P. Sinkovicz, A. Zamora, E. Szirmai, M. Lewenstein, and G. Szirmai; Spin
liquid phases of alkaline-earth-metal aSpin liquid phases of
alkaline-earth-metal atoms at finite temperaturetoms at finite
temperature; Phys.
Rev. A 88 4., 043619 (2013)[2] P. Sinkovicz, G. Szirmai, and K. Penc; Order
by disorder of four-flavor antiferromagnetism on a face centered cubic
lattice; Phys. Rev. B 93. 7, 075137 (2016)[3] F. Grunbaum, L. Velazquez, A.
Werner, and R. Werner; Recurrence for discrete time unitary evolutions;
Commun.
Math. Phys. 320, 543 (2013)[4] P. Sinkovicz, Z. Kurucz, T. Kiss, J. K.
Asbóth; Quantized recurrence tiQuantized recurrence time in iterated open
quantum dynamicsme in iterated open quantum dynamics; Phys. Rev. A 91. 4,
042108 (2015)[5] P. Sinkovicz, T. Kiss, J. K. Asbóth; Generalized Kac’s
Lemma for Recurrence Time in Iterated Open Quantum Systems; Phys. Rev. A
93. 5, 050101(R) (2016)

*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Laczai Nikoletta, Sinkovicz Peter, Janos Asboth, 05/22/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page