Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor 2016

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor 2016


Chronological Thread 
  • From: Cserháti Csaba <cserhati.csaba AT science.unideb.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor 2016
  • Date: Fri, 29 Apr 2016 10:35:31 +0200 (CEST)

Kedves Kollégák!

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara nyári tábort
rendez középiskolások számára. Az egyhetes tábor alatt a biológia, földrajz,
fizika, kémia, vagy matematika iránt érdeklődő diákok a Kar intézeteiben
kipróbálhatják, milyen kutatónak lenni. A tehetséges és szorgalmas táborlakók
betekintést nyerhetnek a Kar oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak életébe,
megismerhetik a kutatómunka szépségeit és nehézségeit. A Kar megnyitja
laboratóriumait, ahol a diákok a legmodernebb eszközökkel, felkészült és
elkötelezett munkatársaink irányításával egy-egy kutatási projekt feladatot
dolgoznak ki. A tábor utolsó napján konferenciát szervezünk, ahol a résztvevők
kutatómunkájuk eredményeiről egy rövid prezentációban adnak számot.

Színes kutatási témákat kínálunk a természettudományok területén, ahol
mindenki
kielégítheti kíváncsiságát. A vállalkozó kedvű diákok megvalósíthatják egyéni
ötleteiket, majd folytathatják a projektmunkát a tábor után, akár szaktanáruk
bevonásával is. A délutáni és esti programok lebonyolításába bekapcsolódnak a
TTK hallgatói öntevékeny csoportjai és tanárszakos hallgatói is. A tábor
minden
érdeklődő, tehetséges fiatal jelentkezésére számít.

A TTK Nyári Tábor 2016. július 4 és 9 között kerül megrendezésre. A tábor
teljesen
ingyenes, ezért a résztvevőket egy pályamunka alapján választjuk ki. A
jelentkezés
részleteiről a tábor honlapján lehet tájékozódni a

ttknyaritabor.unideb.hu

címen.

Üdvözlettel,
Pintér Ákos
dékán
  • [Fizinfo] DE TTK Nyári Tábor 2016, Cserháti Csaba, 04/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page