Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Adjunktusi álláspályázat az ELTE Atomfizikai Tanszékre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Adjunktusi álláspályázat az ELTE Atomfizikai Tanszékre


Chronological Thread 
  • From: Zsolt Frei <frei AT alcyone.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Adjunktusi álláspályázat az ELTE Atomfizikai Tanszékre
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 18:33:14 +0100

Adjunktusi álláspályázat az ELTE Atomfizikai Tanszékre

Az ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszéke álláspályázatot hirdet
adjunktusi beosztásra fizikus PhD-vel rendelkező jelöltek számára. A
szerződés időtartama 5 év, ami a periódus végén határozatlan időre szólóvá
alakítható a feladatok teljesítésének függvényében.

Az Atomfizikai Tanszék fő kutatási irányai a részecske- és magfizika, az
asztro-részecskefizika és az asztrofizika. Egyetemünk számos nagy nemzetközi
együttműködésnek tagja, mint a CMS, LIGO, Pan-STARRS, PHENIX, NUSTAR és az
LSST. Az ezen témákba eső kutatásokat tervező pályázók előnyt élveznek.

A pályázók mutassák be a kutatás és oktatás terén elért eddigi eredményeiket,
valamint az azokhoz korábban elnyert pályázatos támogatásaikat. Az ideális
pályázó nemzetközi posztdoktori gyakorlattal is rendelkezik. Az alkalmazandó
adjunktus elsősorban az alapképzés bevezető tantárgyaiban kap oktatási
feladatokat. Ezek a feladatok megkívánják a folyékony magyar nyelvű
beszédkészséget, vagy a magyar nyelvű beszédkészség olyan szintre
fejlesztését 3 éven belül, ami lehetőséget ad alapképzési kurzusok magyar
nyelvű megtartására. Az adózás előtti fizetés összegét a hatályos
közalkalmazotti törvény alapján állapítjuk meg (jelenleg 251 000 Ft), de ez
jelentősen növelhető kutatási pályázatok révén.

A jelentkezési határidő 2016. április 1. Az álláspályázat azonban nyitott
marad a bíráló bizottság által javasolt jelölttel történő megállapodásig.

A jelentkezőnek a következő dokumentumokat kell beküldeni a fenti időpontig a
frei AT alcyone.elte.hu
email címre a subject/tárgy sorba az "Adjunktusi álláspályázat" szöveget
írva:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Publikációs lista

- A jelölt eddig elvégzett szakmai tevékenységének egy oldalas összefoglalása
(ha ez nincs benne a szakmai önéletrajzban)

- A jelölt jövőbeni oktatási és kutatási terveinek két oldalas összefoglalása

- Három, a jelölt munkásságát jól ismerő, lehetőleg nemzetközi hírű szakember
ajánlólevele

(angol nyelven, ha alkalmasabb) a pályázó bevonása nélkül, közvetlenül
elküldve a fenti email címre.

A kiírók bátorítják a hölgyek és az akadémiai szektorban jelenleg nem
megfelelően képviselt kisebbségi csoportok tagjainak jelentkezését.

  • [Fizinfo] Adjunktusi álláspályázat az ELTE Atomfizikai Tanszékre, Zsolt Frei, 02/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page