Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola
  • Date: Tue, 16 Feb 2016 18:36:40 +0100
  • Resent-date: Fri, 19 Feb 2016 13:37:19 +0100 (CET)
  • Resent-from: "Content-filter at smtp1.kfki.hu" <postmaster AT smtp1.kfki.hu>
  • Resent-message-id: <QRRI2CxjMFRfOGK AT smtp1.kfki.hu>
  • Resent-to: <fizinfo AT lists.kfki.hu>

*Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola*

A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában meghirdetendő PhD témák kiírását elektronikus úton gyűjtjük be. Ez lehetővé teszi, hogy a pályázók az Interneten keresztül is tájékozódhassanak a Fizika Tudományok Doktori Iskola honlapján (http://dept.phy.bme.hu/phd/) és az országos doktori adatbázisban (http://www.doktori.hu).

Ha a témavezető a BME TTK főállású dolgozója, akkor a meghirdetéshez szükséges nyomtatvány itt található:
http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2016/temak_bekerese/temajavaslat_TTK.rtf

Külső téma esetén, azaz ha a témavezető nem teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója a BME TTK-nak, tanszéki konzulens segít a témavezetőnek az adminisztratív teendőkben. A téma meghirdetését ezért meg kell előzze a tudományterülethez közel álló tanszékről választott konzulenssel való egyeztetés. Külső témát az itt található formanyomtatvány kitöltésével lehet meghirdetni:
http://dept.phy.bme.hu/phd/temajavaslatok_2016/temak_bekerese/temajavaslat_kulso.rtf

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4) pont].

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Atomenergia-kutató Intézet
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Országos Onkológiai Intézet
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Semmelweis Egyetem (aláírás alatt)
A szerződések itt tekinthetők meg:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=11
Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a megállapodás megkötését.

*A 2016. szeptember 1-től hatályba lépő állami ösztöndíjas, két szakaszból álló doktori képzés felmenő rendszerben kerül bevezetésre. A doktori iskola nem támogatja ösztöndíjjal az új rendszerbe átlépni kívánó hallgatókat (sem az állami ösztöndíjas, sem az önköltséges státuszban lévőket) és nem hagyja jóvá jelenleg már futó doktori téma meghirdetését (ugyanakkor a lehetőségek szerint igyekszik kiegészíteni a korábbi állami ösztöndíjakat). A nyolc féléves képzés második szakaszába jelentkező egyéni felkészülők csak önköltséges hallgatóként nyerhetnek felvételt 2018. szeptember 1. előtt.*

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat *2016. március 20-ig* elektronikusan küldjék be a TTK Dékáni Hivatalába, a phdtema AT ttdh.bme.hu címre. A javaslatok beérkezését emailben igazoljuk vissza.

A formanyomtatvány beküldésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel (és a tanszéki konzulenssel) történt egyeztetésről. A témák elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu) felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2015. március 20-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget a vidamari AT ttdh.bme.hu email címen lehet kérni.

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre. A fenti információk megtalálhatók a doktori iskola honlapján is:
http://dept.phy.bme.hu/phd

Tisztelettel

Mihály György
a Doktori iskola vezetője


  • [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Mihály György, 02/19/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page