Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] szeminariumi meghivo - MTA Wigner FK, RMI

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] szeminariumi meghivo - MTA Wigner FK, RMI


Chronological Thread 
  • From: László Deák <deak.laszlo AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, wignerusers AT wigner.mta.hu
  • Subject: [Fizinfo] szeminariumi meghivo - MTA Wigner FK, RMI
  • Date: Wed, 17 Feb 2016 15:40:07 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • Organization: Wigner RC, RMKI

MEGHÍVÓ

Az MTA Wigner FK, RMI, Femtoszekundumos spektroszkópia és röntgenspektroszkópia csoportjának
következő szemináriuma:


Pápai Mátyás:

"Első lépések fénnyel aktiválható funkcionális átmenetifém-komplexek tervezésére"

Időpont:
2016. február 23. (kedd), 14.00 óra

Helyszín: MTA Wigner FK, RMI,
III. épület, 2. emelet, tanácsterem
(1121 Bp. Konkoly Thege M. út 29-33.)


Kivonat:

A funkcionális átmenetifém-komplexekben végbemenő fény által kiváltott molekuláris átalakulások számos kutatási terület
számára nagy érdeklődésre tartanak számot. Ilyen pl. a fény hatására lejátszódó intramolekuláris elektronátmenet, vagy a molekula spinállapotának változása. Ezen folyamatok mechanizmusának, és ezáltal a komplexek működésének molekuláris szintű feltérképezése lehetőséget kínál nagy hatékonyságú fényhasznosító és kapcsolható rendszerek tervezésére. Az alkotott
mechanizmusok továbbá jelentős támpontot jelentenek funkcionális átmenetifém-komplexeken végzett ultragyors röntgenspektroszkópiai kísérletek értelmezésében és tervezésében. Előadásomban két funkcionális Fe-(II)-N-heterociklusos karbén (NHC) komplex fénnyel való gerjesztést követő dinamikájának elméleti vizsgálatát mutatom be. A számítási eredmények alapján teljes képet kapunk a karbénligandum kémiai funkcionalizációjának a relaxációs dinamikára való hatásáról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Deák László  • [Fizinfo] szeminariumi meghivo - MTA Wigner FK, RMI, László Deák, 02/17/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page