Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 02 16

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 02 16


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 02 16
  • Date: Fri, 12 Feb 2016 16:41:00 +0100

Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Dr. Vinkó József, egyetemi docens
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Cím: Ia típusú szupernóvák progenitorai

Időpont: 2016. 02. 16 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
Régóta ismert, hogy az Ia-típusú szupernóvák kb. 1.4 naptömegű fehér
törpecsillagok termonukleáris robbanásai. Az viszont, hogy egy fehér
törpecsillag hogyan tud ekkora tömegűre hízni, máig vitatott.
A lehetséges magyarázatok között szerepel az a konfiguráció, amiben
a fehér törpe egy kettős rendszer tagja, és a társcsillagról átáramló
anyag hizlalja a kritikus tömeg közelébe. Az utóbbi években azonban
az az alternatív modell vált népszerűbbé, ami szerint két fehér törpe
összeolvadása, vagy összeütközése váltja ki a robbanást.
Az előadásban az aktuális elméleti és megfigyelési háttér mellett
bemutatom legújabb eredményünket, amely szerint egy nemrég részletesen
vizsgált szupernóva, az SN 2012cg esetében sikerült arra utaló jelet
detektálnunk, hogy a robbanás valóban egy kettőscsillagban történt,
és a társcsillag nem fehér törpe, hanem egy normál méretű csillag volt.
Ezt eddig még senkinek nem sikerült kimutatnia. Ugyanakkor több más
esetben a társcsillag detektálása sikertelen volt, ami arra utal, hogy
az Ia-típusú szupernóvák nemcsak egyféle konfigurációban jöhetnek létre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 02 16, mcsete, 02/12/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page