Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Jelentkezési felhívás: Részecskefizikai Diákműhely, 2016

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Jelentkezési felhívás: Részecskefizikai Diákműhely, 2016


Chronological Thread 
  • From: Jancsó Gábor <jancso.gabor AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Jelentkezési felhívás: Részecskefizikai Diákműhely, 2016
  • Date: Wed, 25 Nov 2015 17:51:05 +0100 (CET)

Kérjük a T. Olvasót, hogy hívják fel tanár ismerőseik
figyelmét az alábbi rendezvényre!

Kutató leszek egy napra!


2016 tavaszán immár 12-dik alkalommal kerül megrendezésre a középiskolás diákok számára szervezett Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely. Az esemény rendezői a Nemzetközi Részecskefizikai Ismeretterjesztő Csoport (IPPOG/CERN) és a résztvevő országok egyetemei/kutatóintézetei. A rendezvények keretében több tucat ország több-száz egyeteme és kutatóintézete fogad egy-egy napra sok ezer 16-18 éves középiskolás diákot, hogy megismertessék őket a modern részecskefizika legújabb eredményeivel.

A foglalkozás egy egész napot vesz igénybe. A tanulók délelőtt részecskefizikáról szóló bevezető előadásokat hallgatnak, majd megtekintik az intézmény egy jellemző kísérleti berendezését. Délután kétfős csoportokban a CERN Nagy Hadron Ütköztető (LHC) egyik kísérletében (CMS) mért nagyenergiájú proton-proton ütközések számítógépen megjelenített adataiban a "nobel díjas részecskék" (W,Z és a Higgs bozonok) jeleit keresik. Mérési eredményeiket internetes videokonferencián értékelik és hasonlítják össze az adott napon szereplő 5-6 ország diákjaival, ugyanúgy, mint a nagy nemzetközi tudományos együttműködesek kutatói. A napot egy érdekes kvíz játékkal zárjuk.

A hazai események színhelyei a budapesti MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont (WFK, korábbi nevén MTA KFKI
RMKI), az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara
(Székesfehérvár) valamint a Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Intézete. Intézményenként 20-20, iskolánként
2-4 diákot tudunk fogadni. A diákok kiválasztását a
jelentkező iskolák tanáraira bízzuk. Érdeklődő, aktív
gyerekeket várunk, részecskefizikai előismeret nem, de
minimális angol nyelvtudás a csoporton belül legalább
egy főnek kívánatos. Tanár kollégákat is szeretettel
várunk.

A jelentkezéseket kérjük a rendezők e-mail címére elküldeni, azokat a beérkezés sorrendje szerint fogadjuk el.

További információkat a helyi honlapokon találnak.

A jelentkezéshez küldjék el:
1. az iskola pontos megnevezése!
2. a beküldő tanár neve és e-mail címe!
3. a tanulók nevei és e-mail címei!
(a részvételi sorrend megjelölésével)

A rendezvények időpontjai, a szervezők e-mail címei és a további részletes információkról szóló helyi honlapok:

*** Budapest: március 1.
Jancsó Gábor: jancso.gabor(kukac)wigner.mta.hu
http://www.rmki.kfki.hu/~jancso/Reszecskefizikai_Diakmuhely_Wigner_FK/

*** Debrecen: február 11.
Ujvári Balázs: balazs.ujvari(kukac)science.unideb.hu

*** Székesfehérvár: március 22.
Horváth Árpád: horvath.arpad(kukac)amk.uni-obuda.hu
http://diakmuhely.amk.uni-obuda.hu

A rendezvény szervezői nevében:
Horváth Árpád, Jancsó Gábor, Ujvári Balázs

  • [Fizinfo] Jelentkezési felhívás: Részecskefizikai Diákműhely, 2016, Jancsó Gábor, 11/25/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page